Klimatkurs Island: Pionjärer inom grön omställning

Att världen idag befinner sig mitt uppe i en klimatkris är inte längre en intressant observation. Det som däremot är intressant, är vad vi kan och måste göra för att bromsa upp den. Därför reser vi till Island, där en mängd av de lösningar världen saknar redan har tagits i bruk.

Jorden är oroväckande nära den temperaturökning på 1,5 grader som under många år var en gräns som inte fick överskridas. Nu kommer det snart att ske, och vi tvingas börja avlägsna CO2 ur atmosfären, om vi ska hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 2,0 °C. Frågan är hur det ska gå till.

Island har erfarenheter av hållbar utveckling och grön energi som många andra länder bara kan drömma om. På Island verkar några av världens största aktörer inom att infånga, lagra och avlägsna CO2 ur atmosfären. Samtidigt har landet också sina egna utmaningar med avskogning och låglänta marker. Idag försöker forskare återställa de skogar som vikingarna och deras ättlingar avverkat.

Islands regering siktar på CO2-neutralitet år 2040, och redan 2009 var det arktiska öriket bland de första länderna att införa en koldioxidskatt, vilket enligt klimatexperter är ett avgörande verktyg i strävan mot den gröna omställningen. Den lilla nationen långt uppe i norr med sina 370 000 invånare utgör med andra ord ett lysande exempel för resten av världen.

Vad får du ut av kursen?

Hur ska man som journalist få grepp om en teknologisk utveckling som rör sig med blixtens hastighet? Hur förhåller man sig kritiskt till en utveckling om man knappt förstår teknologin bakom den – och hur kan man då förvänta sig att människor ska kunna bilda sig en uppfattning?

Målet med kursen är att alla deltagare får en djupare förståelse för klimatkrisen och de lösningar som behövs. Att vi tillsammans kommer till insikter om hur vi kan förbättra bevakningen i takt med att krisen utvecklas.

Under fem dagar i och utanför Reykjavik träffar vi forskare, entreprenörer, politiker och framstående klimatjournalister. Vi besöker geotermiska kraftverk, ser hur koldioxid sugs ut ur luften och lagras under markytan i form av sten. Vi äter tomater som odlats i växthus med ånga från underjorden, och simmar i varma källor. Vi besöker forskare som försöker återuppliva Islands skogar och vandrar på glaciärer som håller på att försvinna. Vi åker också på en tvådagarsresa till det sagolika Vestmannaeyjar, ön med Islands kanske vackraste natur. Det är femtio år sedan vulkanen Eldfell uppstod där, och de deltagare som har lust och ork kan vandra upp och kika ner i kratern!

Yrkesmässigt ägnar vi oss åt frågor om hur man som journalist förmedlar vetenskapliga rön, vi talar om greenwashing och om reportaget som format för att förklara invecklade tekniska aspekter. Vi utnyttjar den undersökande journalistikens redskap och lär oss analysera CO2-redovisningar. Därtill får vi en god grund att förstå några av de centrala tankegångarna och teknologierna i den gröna omställningen; CCS, PtX, geotermisk energi, utnyttjande av överskottsvärme mm.

Kursledarna Sigrún Stefánsdóttir och Søren Bjørn-Hansen har bägge lång erfarenhet inom både klimatfrågor och journalistik.

Sigrún Stefánsdóttir (dr. i Mass Communication), är journalist och föreläsare i journalistik vid universitetet i Akureyri. Sigrun är tidigare kommunikationschef på Nordiska ministerrådet / Nordiska rådet, och tidigare programchef för radio och TV på den isländska public service-stationen, RUV.

Søren Bjørn-Hansen är utbildad journalist, specialiserad på förmedling av vetenskap och teknologi. Han har skrivit och producerat radioprogram om klimatförändringen sedan 2009. Søren är tidigare vetenskapsredaktör på Danmarks Radio och journalistisk chef för DR Viden. Han var tidigare värd för P1-programmet ”Sista människan släcker ljuset” och grundade 2020 byrån Klimajournalisterne för att stärka mediernas bevakning i frågor om klimatförändring, hållbarhet och biologisk mångfald.

Praktisk information

Kursavgiften är 25.000 DKK. Svenska journalister har möjlighet att söka stipendium hos SJF.

Kursavgiften täcker

Enkelrum på hotell i alla tre städer

Hotellfrukost

Ca. hälften av övriga måltider under kursveckorna

All lokal transport under kursdagarna

Allt kursmaterial

Kursavgiften täcker ej resa till och från Reykjavik

Annullering / avbokning

Om kursen ställs in återbördas kursavgiften i sin helhet.

Om du själv avbokar tidigare än åtta (8) veckor före kursstart, debiteras en administrationsavgift på 1000DKK.

Vid avbokning senare än åtta (8) veckor före kursstart debiteras – oavsett orsak – fullt pris.

 

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben