Om Nordisk Journalistcenter

Nordisk Journalistcenter er en non-profit organisation, der blev grundlagt i 1957. Målet var dengang – som nu – at styrke udviklingen af nordiske medier og journalistik gennem efteruddannelse, kurser og netværksaktiviteter for journalister og redaktører fra hele Norden, herunder Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Med base i Aarhus, Danmark, har Nordisk Journalistcenter (NJC) i mere end 60 år virket som videns- og kursuscenter for nordisk journalistik. Centeret bygger på et solidt kendskab til mediesituationen i Norden og har opbygget langvarige partnerskaber med medier og medieinstitutioner i alle de nordiske lande samt de omgivende nabolande og regioner.

Nordisk Journalistcenter har siden starten i 1957 været en hjørnesten i det nordiske samarbejde

– Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Nordisk Ministerråd, oktober 2017

Nordisk afsæt og netværk

NJC’s arbejde baseres på fællesnordiske kerneværdier og best practices fra ’den nordiske mediemodel´. Det vil sige den nordiske tradition for

  • pluralisme
  • en solid public service-tradition med transparens og ‘politisk armlængde’
  • en stærk uafhængig privatsektor med konkurrerende medier
  • en generel høj tillid til journalistisk redigerede medier (se også ’Vore værdier’).

Aarhus-2019 på besøg hos EUs Executive Vice-precident Margrethe Vestager på hendes kontor.

NJC har stået for netværk og vidensdeling, fra før disse ord blev en del af den gældende terminologi. Mere end 1200 nordiske journalister har gennem årene deltaget i hovedkurset, Nordisk Journalistkursus, kendt som ”Aarhus-kurset”. Deltagerne har holdt kontakten med hinanden i form af netværk, som har givet kurserne en varig værdi selv mange år efter.

Samlet har NJC således i dag kontakt til mere end 4000 journalister, bredt repræsenteret på nordiske medier. Dertil kommer mindre netværk blandt baltiske og russiske journalister.

 

Organisering nu

Siden 2010 har Nordisk Journalistcenter haft base i DMJX, Danmark Medie- og Journalisthøjskole, hvor centeret er placeret i afdelingen for Forskning og Udvikling og nyder godt af synergi og samspil med hele DMJX.

NJC er ”født” og støttet af Nordisk Ministerråd (NMR), og har således altid haft en tæt tilknytning til de nordiske institutioner.

 

Bæredygtighed og grøn omstilling

NMR vedtog i 2019 en ny strategi og vision for arbejdet i perioden 2021 – 2024 med et stærkere fokus på grøn omstilling (klima), social bæredygtighed og konkurrencedygtighed.

Denne strategi flugter helt med Nordisk Journalistcenters strategi og handlingsplan. Den grønne omstilling forudsætter borgernes aktive deltagelse og adfærd, hvilket fordrer, at borgerne er oplyste og har adgang til korrekte informationer, hvilket igen forudsætter professionel, uafhængig kvalitetsjournalistik.

Solnedgang, Island 2020. Foto: Þorvarður Árnason

NJC har, med særligt sigte på den grønne omstilling og behovet for en bæredygtig udvikling af Norden (inkl. hele det arktiske område), således valgt at fokusere på Arktis og på en styrkelse af klima- og miljøjournalistikken.

Målsætningerne om social bæredygtighed og et konkurrencedygtigt Norden fordrer ligeledes oplyste borgere, hvilket igen kræver at medierne råder over stærke kompetencer indenfor digital innovation og brugerforståelse.

 

Mere om Nordisk Journalistcenter: