Om NJC

Medieindsats med nordisk udsyn

In English

Nordic Journalist Center (NJC) er en non-profit organisation, der blev grundlagt i 1957. Målet var dengang – som nu – at styrke udviklingen af nordiske medier og journalistik gennem efteruddannelse, kurser og netværksaktiviteter for journalister og redaktører fra hele Norden, inklusiv Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Aktiviteterne baseres på fællesnordiske kerneværdier og ’den nordiske mediemodel´, der handler om en stærk public service mediesektor og om ’open society, trust and deep democracy’.
I en tid, hvor tilliden til medier er i tilbagegang – også i Norden – er det blevet endnu vigtigere at støtte uafhængig, kritisk og troværdig journalistik.

Med tiden er NJC’s arbejde udvidet til også at omfatte efteruddannelser og kurser i Rusland og de tre baltiske lande.

NJC har således – som forvaltningsorgan for Nordisk Ministerråd – gennemført talrige aktiviteter i Nordvestrusland de sidste 15 år. Det nuværende program har titlen ”Nordisk – Nordvestrussisk Journalistsamarbejde” og det omfatter to hovedfokusområder:

    • Journalistik i et moderne demokrati
    • Naboskab Nord og Nordvestrusland

Programmet dækker perioden 2019 – 2020.

Daglig drift

Leder af NJC er John Frølich. Mail: jf2@dmjx.dk

Mikkel Odgaard er projektkoordinator. Mail: mo@dmjx.dk

Journalist Joan Rask, mail: jr@njc.dk, er redaktør på hjemmesiden og community manager.