Om NJC

Medieindsats med nordisk udsyn

In English 
Vi sætter journalistfaglige, politiske, økonomiske, kulturelle og sociale spørgsmål i et nordisk perspektiv.

Vores mål er at klæde journalister fra alle de nordiske lande på, så de har kompetencer, de konkret kan bruge til at skabe interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Det handler først og fremmest  om Norden og samspillet med Europa og den øvrige verden.

Det gør vi via online netværk, sociale medier, kurser og seminarer, med den klare ambition at lade digitaliseringens muligheder komme deltagerne til gode – dels via konkret oplæring i brug af de medier, der udfordrer den vante tænkning, og dels via daglig brug i hverdagen af webinar, podcast og sociale medier af enhver art.

Vores retning

I en nordisk kontekst ønsker vi at bygge, opretholde og udvide en kerne af pressefolk, som har specielle forudsætninger for at se Norden som en kulturel og politisk enhed, og som i dette perspektiv kan se Nordens plads i Europa – og i en global sammenhæng.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med nordiske og internationale institutioner med det fælles mål at øge kompetenceniveauet blandt andet på områderne: Flermedialitet, sociale medier, ledelse, research og etik.

NJC’s nordvestrussiske aktiviteter

NJCs nordvestrussiske journalistsamarbejde har to store fokusområder: Journalistik i et moderne demokrati og Naboskabet Norden og Nordvestrusland.

Nordisk Ministerråd har med særlige bevillinger sikret kurser, oplæg, undersøgelser og kræfter til fortsat samarbejde.

Inden for fokusområdet Journalistik i et moderne demokrati bliver en undersøgelse af Kampen om nyhedsbilledet en vigtig hjørnesten. Der er tale om en undersøgelse af russisk og russisksproget nyhedsformidling, hvor nye initiativer som Meduza.io og andre kæmper med officielle russiske nyhedstjenester om at skildre nyhederne.

Inden for fokusområdet Naboskabet Norden og Nordvestrusland lader vi nordiske og russiske fotografer og videojournalister »bytte nation« i deres skildring af den fremmede virkelighed på den anden side af grænsen på godt og ondt – aktiviteten er to-årig og sluttes med en fælles udstilling, som skal vandre i Norden. Lignende aktiviteter har tidligere haft stor succes og god pressedækning. Se for eksempel: Projektet Next to Me

Der kommer også aktiviteter inden for miljø- og klimajournalistik, kampen om Arktis, valgdækning og nye medier.

NJC’s nordiske aktiviteter

Vores nordiske aktiviteter i NJC er delfinansieret af Nordisk Ministerråd. Hertil kommer betaling fra deltagere, medievirksomheder og journalistforbundene i hele Norden med tilskud på op til 500.000 dkr.

Den daglige varetagelse af NJC’s virksomhed har siden 1994 ligget hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Beskrivelse af NJCs aktivitet: Nordisk Ministerråd

Daglig drift

Leder af NJC er John Frølich. Mail: jf2@dmjx.dk

Elisabeth Bjarløv er international koordinator. Mail: eb@dmjx.dk

Journalist Joan Rask, mail: jr@njc.dk, er redaktør på hjemmesiden og community manager.