Studieresa till Grönland – en arktisk nation i förvandling

— OBS Inga platser kvar —

Grönland blir allt viktigare som en oberoende och aktiv politisk aktör i Arktis.

Grönland har fått sitt första utkast till en grundlag, som är färdig att tas i bruk om en majoritet en dag skulle vilja omvandla Grönland till en självständig nation. Vi får därmed också en första inblick i frågan om hurudant land Grönland är på väg att utvecklas mot, och vad grönländarna avser när de talar om självständighet och statsbildning.

Samtidigt växer Grönlands strategiska betydelse, mellan Ryssland i öst och USA i väst. Inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina. Grönland är geografiskt en del av Nordamerika och spelar en central roll i USA:s försvar mot de ryska kärnvapnen på Kolahalvön i det ryska Arktis.

På en studieresa till Grönland i maj behandlar vi dessa frågor och alla de utmaningar som Grönland nu står inför:

• Rysslands invasion av Ukraina ställer nya krav på Grönlands utrikespolitik och försvårar den redan i nuläget krävande samordningen med Danmark.

• Arktiska rådet är förlamat och den militära uppbyggnaden på och kring Grönland ökar.

• Grönland anslöt sig till Parisavtalet i november 2023, men många fruktar att det kommer att skada landets ekonomiska utveckling.

• Grönlands sällsynta jordarter kunde hjälpa den gröna omställningen i EU, men Nuuk avvisar utvinning vid Kvanefjeldet. Samtidigt hotar ett enormt skadeståndsanspråk.

Därför skall du delta i kursen:
Vi fokuserar på samtliga ovannämnda utmaningar och konflikter. Vi följer upp de nya utmaningarna för fred i Arktis, och vi synar EU:s och USA:s växande intresse för Grönland. USA har åter öppnat sitt konsulat och snart öppnar även EU ett kontor i Nuuk. Vi studerar hur de grönländska beslutsfattarna hanterar trycket och hur de uppfattar relationen till USA, Kina, Norden och resten av världen.

Vi kommer att träffa representanter för olika intressegrupper. Kursen sammanfaller också med Future Greenland-konferensen där hundratals beslutsfattare från hela Grönland samlas. Vi träffar unga grönländska akademiker, näringslivets föregångare, fiskare och aktörer inom turismen. Vi blir också tvungna att tala om kolonialtiden och dess efterdyningar; en förståelse för historien är nödvändig för att förstå dagens Grönland.

Kursen erbjuds av NJC i alla nordiska länder. Det innebär att du får sällskap av kollegor från hela Norden och – som bonus – ett särskilt nordiskt perspektiv på Grönlands utveckling.

Kursledare: Journalisten, författaren och Arktisexperten Martin Breum. Hans senaste bok ”Greenland and the American Connection” utkom 2021.

Filmproducenten, fotografen och skribenten Jørgen Chemnitz. Tidigare skribent och fotograf för tidningen Sermitsiaq i Nuuk, initiativtagare till branschföreningen för filmarbetare (film.gl), initiativtagare till Filmiliortarfik (filmverkstad i Nuuk) och tidigare styrelseledamot i KNR (Grönlands public service-medier).

 

Praktisk information

Kurspriset är 35 000 DKK (≈ 55 000 SEK) inkl. moms

Svenska journalister kan ansöka om stöd från SJF. Norska journalister kan ansöka om STUP-bidrag (deadline 1 januari 2024). Danska journalister kan ansöka om stöd från Mediernes Efteruddannelse (deadline 1 februari 2024). Finska journalister kan ansöka om stöd frän Jokes Foundation.

 

Ev. extra kostnader:

I priset ingår flyg tur/retur mellan Köpenhamn och Nuuk, hotellboende, transport på Grönland, två kvällsmåltider samt frukost och lunch alla kursdagar.

Transport till/från Köpenhamns flygplats ingår ej. Därutöver tillkommer måltider till egen bekostnad under de dagar som inte omfattas av undervisningsprogrammet.

 

Frågor om kursinnehållet

John Frølich, centerchef, NJC

Mob: +45 20 950 945

E-post: jf2@dmjx.dk

 

Kristoffer Dahl Sørensen, projektkoordinator, NJC

Mob: +45 21 75 55 96

E-post: kds@dmjx.dk

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben