Open Call: Til unge journalister

NB: Dette kursus er afholdt 

Hvor går grænsen mellem journalistik og aktivisme? En workshop for unge journalister ser nærmere på mediernes rolle i forbindelse med civile aktioner. Udgangspunktet er kampen om et planlagt affaldsdepot ved en landsby i det nordlige Rusland.

Kan man være aktivist og journalist på samme tid? Antallet af online nyhedsmedier med en politisk agenda er eksploderet de seneste år – både i Norden og i Rusland. Hvad betyder det for samfundsdebatten og for de traditionelle nyhedsmedier, der hylder den ”objektive nyhedsformidling”? Disse spørgsmål diskuteres i en workshop for unge journalister “Journalism and Media in civil conflicts”, arrangeret af Nordisk Journalistcenter, Barents Press, Sverige, og den russiske medieorganisation 7×7. Det sker i dagene 16.-20. oktober 2019.

Workshoppen foregår i Syktyvkar, der ligger i det nordlige Rusland i Republikken Komi. Her er store skovarealer ryddet ved landsbyen Shies, og myndighederne er i fuld gang med at gøre arealet klar til at modtage op til 500.000 tons affald årligt fra Moskva, men projektet møder stor civil modstand. Det er den konflikt og grænsefladerne mellem journalistik, aktivisme og blogging, som workshoppen tager afsæt i.

Affald vækker store følelser både i Rusland og Norden, og i de senere år har Rusland flere steder oplevet gentagne demonstrationer og lokalbefolkninger, der tager direkte afstand, fra den måde det russiske affaldssystem fungerer på. Lokale medier og aktivister fortæller både om de naturmæssige omkostninger og de sundhedsmæssige udfordringer samtidig med, at myndighederne forsøger at mane til ro.

Målet med workshoppen er, at unge nordiske journalister får ny viden og bliver klogere på den udfordring, journalister og medier står med, når et projekt mobiliserer store folkelige protester, og der opstår en situation, hvor myndigheder, medier og aktivister alle forsøger at fremme egne interesser.

Deltagerne møder indbudte gæster, eksperter og nogle af de russiske journalister og aktivister, der dækker begivenhederne.

Fakta:

Periode: 16-20. oktober 2019
Ansøgningsfrist: 11. september 2019
Sted: Syktyvkar, Ryssland
Deltagere: Unge nordiske journalister og journaliststuderende
Pris: Ophold, deltagelse og fly til og fra Syktyvkar, Komi betales af NJC, men deltagerne skal selv betale udgift til visum (ca. 1400 kr.) . Visse måltider indgår, de øvrige skal kursisterne selv betale.
Arrangør: Barents Press, Sverige, 7×7-Horizontal Russia og Nordisk Journalistcenter

Tilmelding:

Skriv en mail til Elisabeth Bjarløv, eb@dmjx.dk med titlen: Tilmelding: Journalism and Media in civil conflicts

I mailen skal du oplyse følgende:

  • Fulde navn som det står i passet
  • Alder
  • Telefon med landekode
  • Arbejdssted eller freelance
  • Adresse og land
  • Den by du rejser ud fra
  • Den by du rejser hjem til
  • Lidt om din journalistiske baggrund
  • Eventuelle allergier og særlige forhold
  • Din baggrund for at søge om plads på kurset

Personoplysninger: Alle oplysninger behandles fortroligt. Vi deler ikke med tredjemand.
Personoplysninger, sådan passer vi på dine data

Mere:

Om protesterne i Shies: