Klimat för lokaljournalister

Förstörelse i stora delar av Norge och Sverige på grund av stormar, regn och översvämningar som spränger alla ramar. Sydeuropa vid kokpunkten. Vilda skogsbränder på grekiska öar. Extrema väderförhållanden under sommaren 2023 resulterade i det ena rekordet efter det andra.

Även om klimatförändringarna är globala och ligger högt upp på de nationella och internationella dagordningarna, börjar och slutar konsekvenserna lokalt, i kommuner och regioner. Därför måste journalister utveckla sina färdigheter här. På kursen fördjupar vi oss bland annat i:

• Är sommarstugeområden, kustlinjer och byggnader beredda på extremväder? Vem betalar om så inte är fallet?

• Hur mycket förväntas vattennivån stiga i just din hamn fram till 2050?

• Hur utvecklar man städerna och hur är stadsplaneringen kopplad till klimatanpassning?

• Hur ser klimathandlingsplanen i din kommun ut? Vad innehåller den och hur följs den upp?

• Hur kan den globala klimatagendan användas för lokala journalistiska infallsvinklar?

• Hur undersöker man sk. greenwashing lokalt och i vidare perspektiv?

Därför skall du delta i kursen:
Klimatrapportering måste förmedlas så den kommer nära din målgrupp och är lätt att förstå. Det handlar om att skapa berättelser som berör läsarna. På kursen lär du dig förmedla berättelser om byggnader, vatten, människor och allt det konkreta i förhållande till klimatförändringen. Det gör du tillsammans med nordiska kollegor, som kan bidra med nya perspektiv, lösningar och inspiration så att vi tillsammans blir klokare på hur vi kan förbättra den journalistiska bevakningen i takt med krisens utveckling.

Du lär dig att identifiera var konfliktområden ligger – var man hittar data och källor, hur man kommer djupare i bevakningen och sätter sin berättelse i perspektiv. På det viset gör man det möjligt för medborgarna att förstå klimatfrågan och klimatpolitikens betydelse. Samtidigt hjälper mediebevakningen medborgare, företag, organisationer och kommuner/regioner att göra mer för att minska CO2-utsläppen och förbereda sig för klimatförändringens skadliga följder.

Klimatpolitik upptar en allt större del av arbetet i nämnder och utskott, och ligger allt högre upp på lokalförvaltningarnas agendor. Kursen inleds med bakgrund om hur de kommunala klimatutmaningarna ser ut, klimatets effekter och när vi kan förvänta oss att börja uppleva dem, samt källor till data och kunskap.

Du lär dig också om nya trender inom klimatteknologi. Hur ska man som journalist hantera den blixtsnabba tekniska utvecklingen? Hur förhåller man sig kritisk till utvecklingen om man knappt förstår teknologin bakom – och hur kan man förvänta sig att medborgarna ska kunna det?

På kursen blir du bekant med hur kommunernas arbetsflöden ser ut och vilka utmaningarna är i förhållande till olika klimatåtgärder.

Du får inspiration och insikter i hur man bäst förmedlar berättelser om klimatåtgärder och klimatlösningar, och exempel på hur fungerande klimatjournalistik ser ut.

Kursen består av föredrag, diskussioner och övningar. Vi utgår från konkreta data inom olika områden och utbildar dig i att använda den för dina egna reportage och berättelser. Dessutom ingår en utflykt till en jylländsk föregångarkommun där vi träffar borgmästaren, lokala experter, gräsrötter och medier.

Kursen erbjuds till hela Norden, så deltagarna träffar kollegor från andra nordiska länder och får ett speciellt nordiskt perspektiv på klimatjournalistik. Kan vi leva upp till Nordiska ministerrådets handlingsplan ”Vår vision 2030” som slagit fast att Norden ska vara världens mest hållbara, gröna och integrerade region 2030?

Kursledare: Roger Buch, DMJX och Anna Maris, Medieinstitutet Fojo, Kalmar. Föredrag av lokala aktörer, politiker och journalister, bl.a. journalist Oscar Stål, Folkbladet i Västerbottens län.

 

Praktisk information

Kurspriset är 22.000 DKK (35 000 SEK) inkl. moms

Svenska journalister kan ansöka om stöd från SJF. Norska journalister kan ansöka om STUP-bidrag (deadline 1 januari och 1 april 2024). Danska journalister kan ansöka om stöd från Mediernes Efteruddannelse (deadline 1 februari 2024). Finska journalister kan ansöka om stöd frän Jokes Foundation.

I priset ingår hotellboende inkl. frukost från 21-26 april 2024 (5 nätter), lunch på alla kursdagar och två kvällsmåltider. Första kursdagen är den 22 april.

I priset ingår inte transport till och från Aarhus. Dessutom måste ett par kvällsmåltider förväntas.

 

Frågor om kursinnehållet

John Frølich, centerchef, NJC

Mob: +45 20 950 945

E-post: jf2@dmjx.dk

 

Kristoffer Dahl Sørensen, projektkoordinator, NJC

Mob: +45 21 75 55 96

E-post: kds@dmjx.dk

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben