OSCE-konference i Moskva åbner for dialog om pressefrihed

Barents-regionen, Rusland, Viden

For første gang var både uafhængige og statsejede medier fra hele Rusland samlet til konference i Moskva om pressefrihed og journalisters sikkerhed. NJC deltog med to repræsentanter.

Af: Joan Rask

“Det vigtigste var, at konferencen fandt sted.” Sådan siger Anna Kireeva, formand for Barents Press Russia og medlem af Nordisk Journalistcenters bestyrelse, netop hjemkommet fra en usædvanlig high-level konference i Moskva i sidste uge. Konferencen om pressefrihed og journalisters sikkerhed blev arrangeret på initiativ fra OSCE med Harlem Desir som OSCEs repræsentant for ´Freedom of the Media´.

Harlem Desir, OSCE ́s repræsentant for “Pressefrihed” (på talestolen)

Harlem Desir havde samlet statsejede russiske medier såvel som uafhængige russiske medier, russiske bloggere og repræsentanter fra international presse. Fra Nordisk Journalistcenter (NJC) deltog Anna Kireeva og Olav Njaastad, redaktionsleder hos NRK i Oslo.

“Konferencen var et godt eksempel på diplomati, der kan få betydning. Der er enorm stor usikkerhed blandt russiske journalister. Det gælder både de statslige og de frie uafhængige medier og de enkelte bloggere,” siger Olav Njaastad.

Nye love har det seneste år gjort det endnu sværere for russiske journalister at udføre deres arbejde. I juni 2019 blev den russiske journalist, Ivan Golunov, fængslet, mens han dækkende en mulig korruptionssag. Efter massiv pres fra russiske journalister og organisationer blev han løsladt, og den påståede sag imod ham for besiddelse af narkotiske stoffer blev frafaldet.

Mange som Ivan Golunov
“Alle russiske journalister kender Ivan Golunov’s navn nu, men hvis noget tilsvarende sker for dem selv, vil ingen vide det. Konferencen gav journalisterne mulighed for at fortælle om de kolleger, der stadig sidder i fængslet, at sige deres navne højt og fortælle, hvad der skete,” siger Anna Kireeva.

Hun fremhæver en paneldeltager, der sagde: ”Det uklart for os, hvad vi kan skrive og hvad vi ikke kan skrive – og hvad der vil resultere i en retssag imod os.”

Den russiske journalist Ivan Golunov (til højre) blev fængslet, mens han dækkede en potentiel korruptionssag. Her en del af panelet.

Mange deltagere på konferencen var bekymret for journalister og bloggers sikkerhed, og Anna Kireeva forstår dem godt.

“I Rusland er der minimal risiko for at blive straffet, hvis du angriber journalister, mens de passer deres arbejde,” siger hun.

Anna Kireeva og Olav Njaastad fortæller, at både de russiske myndigheder og de statsejede medier præciserer, at de bliver nødt til at beskytte russiske interesser og institutioner. Det blev der talt en del om, men at ingen nævnte den russiske forfatning.

“Frie medier er den bedste måde at beskytte forfatningen på, og det overraskede mig, at det ikke blev rejst som et vigtigt emne,” siger Olav Njaastad

Dialog – på trods af skarpe fronter
Fronterne var trukket hårdt op, og en del oplægsholdere og paneldeltagere sagde tingene meget direkte. Andre emner blev ikke diskuteret offentligt men ihærdigt vendt i pauserne. Men uanset eventuelle mangler, er de to NJC-repræsentanter enige om, at konferencen skabte en helt ny mulighed for dialog.

“Det var en rigtig god konference i forhold til netværk og for kontakter til fremtidigt samarbejde. Det er vigtigt, at journalister fra forskellige lande mødes og lærer at stole på hinanden,” siger Anna Kireeva.

Olav Njaastad håber, at konferencen kan være med til at skubbe udviklingen i en ny retning.

”Tilliden skal genskabes mellem staten, lovgiverne og civilsamfundet, som journalisterne er en del af. Det er et meget vigtigt arbejde,” siger Olav Njaastad.

”Desværre har præsident Putin og den lovgivende forsamling skubbet udviklingen i en helt forkert retning. De nye medielove gør, at journalistik og uafhængige journalister bogstaveligt talt betragtes som samfundsfjender i Rusland. Det er med til at polarisere det russiske samfund yderligere,” siger Olav Njaastad.

In English