20’ERNEs første Aarhus-Kursus: 
Bæredygtighed – i Norden, i medierne, i Europa

TILMELD / ANMÄLAN:
AARHUS-KURSET 2020 – TRE UGER, TRE LANDE, TRE TEMAER – ´ET FORLØB

KURSET ER AFHOLDT 

20’ernes første Aarhus-Kursus: Bæredygtighed – i Norden, i medierne, i Europa

Aarhus-kurset fornyes i både form og indhold: Kurset opdeles i tre korte moduler, og indholdet målrettes mere til den enkelte deltager.

Men kernen bevares: Det tætte kollega-netværk, den stærke journalistik – og det personlige udsyn til Norden, Europa og verden.

I 2020 deles kurset op, så deltagerne får mere tid til at omsætte, reflektere over og måske anvende det lærte. Samtidig får deltagerne mulighed for at udvikle sig, ikke blot personligt men også fagligt, fx ved kompetencer inden for fortællemetoder til sociale medier, webdocs, explainer-videoer og løsningsorienteret journalistik.

Aarhus-kurset går ind i sin 63. sæson og opdeles i tre moduler fra september til december. Der bliver tid mellem modulerne til webinarer, projektarbejde og/eller publicering. De tre moduler hænger tæt sammen, men har hver sit fokus. Dele af seminaret foregår i kursuslokaler, men det meste foregår ‘on location’, dvs i og ved de organisationer og institutioner, som vi besøger.

Bæredygtighed er det gennemgående tema, og vi kommer til at arbejde med tidens store tendenser:

 • Miljø og klima – i Norden og Europa
 • Masseturisme og migration
 • Velfærd – bæredygtig eller ej

Se artikel af Asbjørn Slot Jørgensen: Krisen har gjort Aarhus-kurset endnu mere aktuelt 

Modul 1: ’Medierne i 20’erne – og mig’
– 5 dage i Aarhus (27. september – 2. oktober)

Fokus på deltagerne, kompetencer og mediernes udvikling i nye retninger (f.eks. podcasting, ultralokale nyheder, sociale og individuelle medier, journalistik med løsninger, TikTok og Snapchat, robotjournalistik).

Vi ser også på ligheder og forskelle i Norden inden for medier, journalistik, indvandring, køn og politisk historieskrivning.

Tværgående: Nordens velfærdsmodel, Norden som bæredygtig og klimavenlig region.

Modul 2: ’Island og Norden – bæredygtige 20’ere’
– 5 dage i Reykjavik  (25. – 30. oktober)

Foto: Þorvarður Árnason

Masseturisme, klimakrise og Arktis – det handler også om bæredygtighed. Island varetager i 2020 formandskabet for Nordisk Råd, der også er dybt engageret i Arktis, og er meget aktiv i Arktisk Råd.

Derudover skal vi til ambassade-reception; bade i svovlduftende varmt vand; se på følgerne af masseturisme, finanskrise og klimaændringer og lære om Arktis fra miljø-, sikkerheds- og klimaperspektiv.

Fagligt: Nye redskaber og kilder, bl.a. i klima-journalistikken. Aktivisme vs. journalistik.

Modul 3: ’Europa og Norden i 20’erne – hvordan dog?’
– 5 dage i Bruxelles (29. november – 4. december)

Det nye EU, EU’s nye grønne pagt, Nordens forhold til EU, demokrati vs. populisme, migration, vækst, digital fremtid og overvågning. Og over det hele også: Mediernes rolle.

Ugen i Bruxelles handler mest om EU – og om EU’s naboer og betydningen for den enkelte borger. Vi skal briefes af folkevalgte og embedsmænd, høre om cyberkrig og lobbyisme, drikke kaffe med EU’s ombudsmand, Norges EU-ambassadør og Danmarks EU-kommissær. Der bliver også fritid til belgisk øl og moules frites – og til besøg i den nærliggende og forkætrede Molenbeek-bydel.

Fagligt: Nye metoder og kilder i EU-dækningen. At gøre EU lokalt, og omvendt.

Det får deltagerne med fra kurset

 • Interviews med toppolitikere fra alle nordiske lande og i EU-systemet
 • Opdatering på sikkerhed i Østersøen, Nordatlanten og Arktis
 • Mulighed for at lave nyheder og reportager undervejs
 • Et tæt netværk af kolleger i dine nabolande
 • Konkrete redskaber, bl.a. til explainer videoer, SoMe-overvågning mv.
 • Update på medietrends, fx nicher; ultralokalt; konstruktiv; longform; TikTok
 • Markant udvidet kildenet (politiske kilder, medier, erhvervsliv, NGO’er)
 • Råmateriale til konkrete historier inden for fx miljø, turisme, klima, forsvar, indvandring, konkurrence, sport, kunst

Om corona-situationen

Hvis kurset ikke gennemføres på grund af Corona-krisen, får du kursusgebyret tilbage.

Som det er lige nu, er Aarhus et ’orange område’ på Danmarkskortet, og man skal testes og derefter 5 dage i karantæne ved indrejse i Island. Hvis de regler stadig er gældende, når Aarhus-kurset begynder, kan vi selvfølgelig ikke gennemføre. Men reglerne har ændret sig flere gange i den seneste tid, smittetallet falder betydeligt i Aarhus lige nu, og vi ønsker at se tiden an, før vi tager den endelige beslutning.

Vi gør, hvad vi kan, for at tage beslutningen på et solidt grundlag – så solidt, som det kan blive i disse foranderlige tider.

Hvis du har booket fly eller ekstra hotelovernatninger i forbindelse med kurset, skal du i begge tilfælde være opmærksom på afbestillingsregler inklusiv seneste mulighed for afbestilling.

Du skal også være opmærksom på, om din rejseforsikring dækker rejseudgifter, hvis destinationen er på listen over lande, dit hjemlands myndigheder fraråder unødvendige rejser til.

Opdaterede Corona-regler for indrejse I Island gældende fra 27. juli:

Alle vaccinerede rejsende samt rejsende, der tidligere har haft Corona, skal fremvise en negativ Corona-test, før de går ombord på et fly eller skib til Island. Både PCR-test og Covid-19 kvik-test (antigen) accepteres.

Testen skal være taget indenfor 72 timer før afgang på første del af rejsen til Island. Kan man ikke fremvise en negativ Covid-19 test, giver det en bøde på 100.000 islandske kroner (ca. 5.000 danske kroner).

Om Aarhus-kurset – priser og tilmelding

Aarhus-kurset er verdenskendt i Norden for at skabe unikke og stærke netværker af kolleger på tværs af de nordiske lande.

Kursusprisen for 2020 fastholdes: 35.000 danske kroner. Med i prisen er hotel med morgenmad og de fleste øvrige måltider, samt al lokal transport under kurset. Med i prisen er også rejse til/fra Reykjavik.

Prisen dækker:

 • hotel på enkeltværelse i alle tre moduler
 • al lokaltransport under kursusdagene
 • rejse til/fra Reykjavik, inkl. lokal transport med off. transportmiddel
 • morgenmad på hotellet i alle tre byer
 • alle øvrige måltider i Aarhus-ugen
 • de fleste øvrige måltider også i Reykjavik og Bruxelles
 • alle kursusmaterialer

Prisen dækker ikke:

 • rejser til/fra Aarhus og Bruxelles
 • resterende måltider i Reykjavik og Bruxelles, deltager betaler ca. ti øvrige måltider

NB: Hvis kurset ikke gennemføres, fx på grund af Corona-krisen, får du dit kursusgebyr tilbage.

 

Tilmelding og øvrige spørgsmål

Skriv en mail til NJC’s projektkoordinator, Mikkel Odgaard, på mo@dmjx.dk så hører du fra os, vedrørende de oplysninger vi har brug for. Du er først optaget på kurset, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra os.

Spørgsmål vedrørende kursusindhold:

Kursusleder Asbjørn Jørgensen
Tel.: +45 21 75 21 25
Mail: asbo@dmjx.dk

Leder af NJC John Frølich
Tel. +45 89 440 251
Mob. +45 20 950 945
Mail: jf2@dmjx.dk

Seneste nyt om Aarhus-kurserne

Se artikel af Asbjørn Slot Jørgensen: Krisen har gjort Aarhus-kurset endnu mere aktuelt 

NJCs Aarhus-kursus – gennemført i mere end 60 år

Praktiske oplysninger

Arbejdsformen

Arbejdsformen veksler mellem oplæg, besøg i marken, gruppearbejde/øvelser, debat. Der vil også være (begrænset) mulighed for at arrangere egne besøg og interviews.

Vi anvender både analoge og digitale undervisningsformer, fra tavlekridt til gruppechat. Der vil være et forberedende webinar af halvanden times varighed, samt tilsvarende webinars mellem samlingerne, hvor der også skal påregnes forberedelse.

Vi afrunder Bruxelles-ugen og hele seminaret med en både individuel og fælles opsummering af udbytte og fremadrettede planer – i form af arbejdsredskaber, viden, netværk og konkrete historier/ideer.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 1. august 2020 (forlænget på grund af corona-krisen), dog med mulighed for forhånds-optagelse af kvalificerede ansøgere.
NB: Der er fortsat få ledige pladser. Kontakt os direkte, hvis du ønsker en plads. Skriv til projektkoordinator Mikkel Odgaard på mo@dmjx.dk

Du er optaget på kurset, når du har modtaget besked fra os om optagelsen. Derefter har du ca. 14 dage til at sikre din finansiering, hvis du har brug for det. Herefter skal du give bindende tilsagn om at deltage.

Fri til at deltage via kollektive aftaler

De nordiske landes kollektive aftaler via fagforeningerne giver generelt ret til fri med løn ved kursusdeltagelse. I nogle aftaler nævnes Nordisk Journalistcenters hovedkursus/Aarhus-kurset særskilt, i andre aftaler er det sædvane, at journalister får fri til dette formål. Du må selv undersøge disse støttemuligheder.

Stipendier

I Island og Sverige kan man ansøge hos de respektive journalistforbund om at få dækket kursusafgiften eller dele deraf.

Sverige:
Svenska sökande kan innan de söker läsa om kraven för Journalistförbundets stipendier på denna länk: NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

Norge:
I Norge er det muligt at søge Studiepermisjonsordningen, som i flere tilfælde har ydet støtte til kursusafgift.

Finland:
I Finland kan journalister søge om et stipendie i ”Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur”, Jokes-stiftelsen.

Danmark:
I Danmark kan medlemmer af  Dansk Journalistforbund søge information om ordninger for fastansatte, freelancere og arbejdsledige. Medarbejdere omfattet af Pressens Uddannelsesfond kan søge oplysning om medfinansiering af kurset. PU-støtten udgør dkr. 10.000. Se Mediernes Efteruddannelse for mere information.
Mere: Pressens Uddannelsesfond, Nordisk Journalistkursus 2020

Grønland: 
Journalistforbundet i Grønland og Nordisk Journalistcenter tilbyder en friplads til en grønlandsk journalist. Send din ansøgning til John Frølich, Nordisk Journalistcenter. Mail: jf2@dmjx.dk
Ansøgningsfrist: 22. juni 2020. Bemærk tidligere dato end ansøgningsfrist for Aarhus-kurset generelt.

Alle ansøgere:
Ved særlige forhold kan man ansøge Nordisk Journalistcenter om nedsat kursusgebyr. Ansøgere fra mindre medier eller fra egne, der har særlige udfordringer, vil blive prioriteret først.

På enkelte redaktioner findes lokale aftaler om støtte til videreuddannelse. Det kan derfor betale sig at høre hos den tillidsvalgte, før du sender din ansøgning.

Om Aarhus-kurset

Aarhus-kurset – også kaldet Nordisk Journalistkursus og Hovedkurset – har været gennemført hvert år siden 1958 som et uafhængigt efteruddannelsestilbud til nordiske journalister for at sikre, at pressen har en indgående indsigt og netværk i Norden.

Kurset støttes af Nordisk Ministerråd, men betales primært af deltagernes kursusafgift på 35.000 d.kr. samt af direkte støtte fra nationale presseorganisationer til deltagerne. Denne støtte skal deltagerne selv søge.

Sprog – Skandinavisk

Kursussproget er så vidt muligt skandinavisk (også kaldet blandinavisk). I praksis betyder det, at vi taler på norsk, svensk, finlandsvensk og dansk – og vi hjælper hinanden med at forstå hinandens sprog og dialekter. Ja, det er en udfordring også at skulle tale tydeligt og justere tempoet, men allerede de første dage oplever alle, at de bliver bedre til at forstå nabolandenes sprog.

På det lignende tre-ugers seminar i 2017, 2018 og 2019 var der deltagere fra samtlige nordiske lande, inklusive Ålandsøerne, Færøerne, Grønland, og kun Island var ikke repræsenteret, men det var de i 2016.

I visse anledninger tales der engelsk – af de inviterede gæster (særligt i Bruxelles).

Finske deltagere tilbydes et intensivt dansk-kursus i Helsingfors inden kursusstart.

Seneste nyt om Aarhus-kurset

Artikler, reportage m.v. fra tidligere år

Få, ledige kursuspladser

Du kan stadig nå at melde dig til to kommende NJC-kurser. Der er få pladser tilbage. Bruxelles genåbner Nordisk Journalistkursus, også kendt som Aarhus-kurset,…