Kursus: Pressvillkor i dagens Ryssland

Aktuelt, Journalistik, Medier, Rusland,

Ett fem dagars seminarium om pressfrihet och journalistik i Ryssland och vår egen bevakning av det stora grannlandet

Kursen skjuts upp till 15. – 19. november 2021.

Hur fungerar massmedierna i dagens Ryssland? Hur ser journalisterna själva på sina möjligheter att uttrycka sig fritt utan att bli utsatta för påtryckningar från makten? Vilken roll spelar sociala medier och så kallade trollfabriker i den ryska medievärlden?

Kursen är en hjälp för oss i Norden att bättre förstå och tolka den information som kommer till oss från Ryssland. Både den som förmedlas av ryska medier och av de utländska korrespondenter som verkar i landet.

Seminariet syftar till att ge nordiska journalister en möjlighet att träffa ryska kolleger och med dem diskutera ryska mediers trovärdighet idag.

ANMÄLAN: Skicka e-post till Mikkel Odgaard: mo@dmjx.dk 

Malcolm Dixelius, erfaren journalist, lärare och Rysslands expert

Tid: 15. – 19. november 2021
Plats: S:t Petersburg, Ryssland
Sista anmälningsdag: 10. juni 2021
NB: Kursen blev i første omgang flyttet til oktober 2020 på grund af Corona-krisen men er blevet udskudt igen.

Kursen genomförs i S:t Petersburg, Rysslands näst största stad, där det finns en stor bredd av medier representerade, såväl nationella, som regionala och lokala.

Der ingår föreläsningar, seminarier, samtal med forskare och studiebesök på olika redaktioner.

Vi börjar från:

 • Russia in Nordic News Media – Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia
  I april 2019 släppte Nordisk Journalistcenter rapporten: ”Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic countries in News Media of Russia”. Rapporten innehåller analyser av 32 nyhetsmedier i Norge, Sverige, Finland och Danmark utförda av forskare och forskare från de fyra länderna.
  Rapporten visar en nordisk täckning som kännetecknas av tydliga brister, misstro och en fientlig ton. Samtidigt har vi mycket få nordiska korrespondenter i det stora grannlandet.
 • Truth vs Truth
  Nordisk Journalistcenter har också givit ut rapporten ”Truth vs Truth”, med Malcolm Dixelius som huvudförfattare. Rapporten handlar om hur ryskspråkiga medier behandlat anklagerna som systematisk dopning av ryska idrottare under OS i Sotji.

Det får deltagarna

Deltagarna får ökad kunskap om Ryssland, rysk journalistik och det ryska mediesystemet. Dessutom får de en kritisk blick på hur Ryssland bevakas i våra medier och chansen att bli kvitt några av sina fördomar i möten med ryska kolleger.

Deltagare

Nordiska journalister och redaktörer med intresse för Ryssland och utrikesbevakning.

Lokation

Vi bor på hotel i centrum af S:t Petersburg.

Vi besöker också mediehus, nyhetsbyråer, etermedia och oberoende online-redaktörer.

Kursledare

Anna-Lena Lauren, korrespondent i Moskva för finlandssvenska Huvudstadsbladet och svenska Dagens Nyheter, tidigare även för finska Yle. Författare till ett flertal böcker t.ex. flera böcker om Ryssland

Anna-Lena Lauren, långvarig korrespondent i Ryssland för Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Stor kunskap om Ryssland och förbindelserna med de nordiska länderna. Foto: Aleksej Mjakisjev

Malcolm Dixelius, f d korrespondent i Moskva för Sveriges Radio och Television, författare till böcker om rysk organiserad brottslighet, dokumentärfilmare (bl.a. en film om den mördade journalisten Anna Politkovskaja). Styrelsemedlem i Petersburgs ledande nätbaserade nyhetsmedium fontanka.ru, när det ägdes av Bonniers Business Press

ANMÄLAN:

Skicka e-post till Mikkel Odgaard: mo@dmjx.dk 

Praktisk information

Kursen äger rum i S:t Petersburg. Kursen skjuts upp till 15. – 19. november 2021.

Kursavgift: 20.000 DKK

 • Kursavgift inkluderar hotell, frukost, lunch och transport i S:t Petersburg
 • Deltagarna betalar för visa till Ryssland och flygning från de nordiska huvudstäderna till och från S:t Petersburg
 • Sista anmälningsdag: 10. juni 2021
 • Deltagarna först antagen till kursen när de har fått slutliga bekräftelsen från NJC.

Ytterligare information

Chef för Nordisk Journalistcenter: John Frølich på tlf. +45 20950945 – epost: jf2@dmjx.dk