Pressens vilkår i dagens Rusland

KURSET ER AFVIKLET.

Et kursus om mennesker, medier, presse- og ytringsfrihed i vores store naboland. Med udgangspunkt i Helsinki stiller vi de centrale spørgsmål: Kan man tale om demokrati og pressefrihed i dagens Rusland?

Er alle medier underlagt streng statskontrol? Hvis ikke, hvad er så forskellen på statsstyrede medier, uafhængige medier og uafhængige, kritiske medier. Er der grænser for pressefriheden på de uafhængige medier, og hvor går de? Hvordan har coronakrisen påvirket det russiske medielandskab og pressefriheden?

I løbet af fem dage diskuterer vi journalistik, ytringsfrihed og vores egen dækning af Rusland.

Udgangspunktet er de realiteter og arbejdsvilkår mange russiske journalister oplever. Som en af dem, TV-journalist på en af de store statskontrollerede TV-kanaler, siger: “There’s a feeling that we do not fight for our rights. Our Western colleagues are probably wondering why we continue to work under such conditions. It would be very interesting to imagine our foreign colleagues in our shoes. I don’t think many of them would become heroes for the rights and freedom of speech with the risk of losing a job, an apartment or social guarantees”. (Citat fra bogen “Journalistik på russisk”, Barents Press Sverige).

I 2019 udgav Nordisk Journalistcenter rapporten ”Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic countries in News Media of Russia”. Rapporten omfatter analyser af 32 nyhedsmedier I Norge, Sverige, Finland og Danmark, foretaget af undersøgere og forskere fra de fire lande. Den viser en nordisk dækning, der er præget af klare mangler, mistro og en fjendtlig tone. Samtidig har vi meget få nordiske korrespondenter tilbage i det store land.

Kurset vil diskutere disse udfordringer, øge deltagernes viden om det russiske mediesystem, og måske nedbryde et par fordomme undervejs.

Kursusledere

Kurset ledes af Anna-Lena Laurén, en af de førende finske Ruslands-kendere, korrespondent i Moskva for finlandssvenske Huvudstadsbladet og svenske Dagens Nyheter, forfatter til en lang række bøger om Rusland og Malcolm Dixelius, tidl. korrespondent i Moskva for ’Sveriges Television’, forfatter til bøger om russisk organiseret kriminalitet, dokumentarfilm (ink. en film om den myrdede journalist Anna Politkovskaya).

Kurset udbydes til journalister og fotografer i de fem nordiske lande samt på Grønland, Færøerne og Åland. Der vil ske en udvælgelse, som sikrer bred nordisk deltagelse.

Vi er desværre nødt til at tage et generelt corona-forbehold. Udvikler krisen sig negativt, og det ikke er muligt at rejse til Rusland, får kursusdeltagerne det fulde beløb tilbage.

Økonomi

Kursusgebyret dækker ikke:

– Fly/rejse til og fra Helsinki

Afbudsregler

Hvis kurset aflyses på grund af Corona, får du hele kursusgebyret tilbage.

Melder du afbud tidligere end 8 uger før kursets start, opkræver vi en administrationsafgift på DKK 1.000. Ved afbud senere end 8 uger før start, opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Læs mere
Det får du med:

Indblik i russiske medier og landets politik
Nye kontakter både hos medier, organisationer og politisk
Et unikt nordisk netværk af journalister
Mulighed for at samle stof til egne historier

Tilmeldingen er ikke åben