Klima for lokaljournalister

Ødelæggelser i store dele af Norge og Sverige på grund af storm, regn og floder, som sprænger alle rammer. Det sydlige Europa på kogepunktet. Vilde skovbrande på græske øer. Ekstreme vejrforhold i løbet af sommeren 2023 resulterede i den ene rekord efter den anden.

Selv om klimaforandringer er globale og højt på de nationale og internationale dagsordener, så begynder og slutter konsekvenserne i det lokale, i kommuner og regioner. Derfor må journalister højne beredskabet netop her. Vi dykker blandt andet ned i:

• Er sommerhusområder, kyststrækninger og bygninger forberedt til ekstremt vejr? Hvem skal betale, hvis det ikke er tilfældet?

• Hvor meget forventes vandstanden at stige i din havn frem til 2050?

• Hvordan udvikles byerne – og hvordan hænger byudvikling sammen med klimatilpasning?

• Hvordan ser din kommunes klimahandlingsplan ud?

• Hvad indeholder den og hvordan følges den op?

• Hvordan kan den globale klimadagsorden anvendes til lokale journalistiske vinkler?

• Hvordan undersøger vi green washing lokalt og i et bredere perspektiv?

Derfor skal du tage med på kurset:
Klimahistorier skal formidles, så det er nært og let at forstå. Historier, som din målgruppe gerne vil have. På dette kursus lærer du at formidle de helt konkrete historier om bygninger, vand, mennesker og alt, der er konkret i forbindelse med klimaændringerne. Det gør du sammen med nordiske kolleger, der kan give perspektiv til nye løsninger og ny inspiration, så vi sammen bliver klogere på, hvordan vi kan forbedre dækningen i takt med krisens udvikling.

Du lærer at identificere, hvor konfliktområderne er. Hvor er der data og kilder, og hvordan kommer du spadestikket dybere i dækningen og giver perspektiv til dine historier? Så det bliver muligt for borgerne at se klimaet og klimapolitikkens virkning – og så mediedækningen hjælper borgere, private virksomheder, interesseorganisationer og kommuner/regioner med at gøre mere for at mindske CO2 og forberede sig på skadevirkninger.

De konkrete klimapolitikker fylder i flere forskellige politiske udvalg og i stigende grad på byrådets dagsorden. Kurset begynder med baggrund om, hvilke kommunale klimaudfordringer der er tale om, hvor store de er, hvornår vi forventer, de kommer, samt kilderne til denne viden.

Du lærer om nye tendenser inden for klimateknologier. Hvordan skal man som journalist håndtere en teknologisk udvikling som bevæger sig med lynets hast? Hvordan forholder man sig kritisk til udviklingen, hvis man knapt forstår teknologien – og kan man forvente, at borgerne kan?

Du bliver introduceret til kommunernes arbejdsgange og udfordringer i forhold til klimaindsatser.

Du får inspiration og viden om, hvordan man bedst formidler historier om klimatiltag og klimaløsninger og eksempler på klimajournalistik, der virker.

Kurset er en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. Vi tager fat i de konkrete data, der er på de forskellige områder og træner dig i at bruge dem til historier. Desuden indgår en udflugt til en jysk mønsterkommune, hvor vi møder borgmesteren, lokale eksperter, græsrødder og medier.

Kurset udbydes i Norden, og der vil være kolleger fra de øvrige nordiske lande – og du får som bonus et særligt nordisk perspektiv på klimajournalistikken. Kan vi leve op til Nordisk Ministerråds handlingsplan ”Vores Vision 2030”, der fastslår, at Norden skal være verdens mest bæredygtige, grønne og integrerede region i 2030?

Kursusledere: Roger Buch, DMJX, Anna Maris, Medieinstituttet Fojo, Kalmar. Oplæg fra lokale aktører, politikere og journalister, bl.a. journalist Oscar Stål, Folkbladet i Västerbottens län.

 

Praktisk information

Kursusprisen er 22.000 DKK inkl. moms

Norske journalister kan søge STUPstipend, frist 1. januar og 1. april 2024. Danske journalister kan søge støtte hos Mediernes Efteruddannelse, frist 1. februar 2024. Svenske journalister kan søge støtte hos SJF. Finske journalister kan søge støtte hos Jokes Foundation.

Følgende er inkluderet: Hotelovernatning inkl. morgenmad fra den 21.-26. april 2024 (5 nætter), frokost alle kursusdage og to aftensmåltider. Bemærk første kursusdag er den 22. april.

Følgende er ikke inkluderet: Transport til og fra Aarhus. Desuden skal påregnes et par aftenmåltider.

 

Spørgsmål om kursusindholdet

John Frølich, centerchef, NJC

Mob: +45 20 950 945

E-post: jf2@dmjx.dk

 

Kristoffer Dahl Sørensen, projektkoordinator, NJC

Mob: +45 21 75 55 96

E-post: kds@dmjx.dk

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben