Gå på djupet med de andre nordiske länderna

Aarhus Kurset, Folk i Norden, Kursus, Viden

Lettisk folkdans, kollegial samvaro och en resa in i Nordens hjärta. De är positiva upplevelser som Fredrik Quistbergh framhäver när han talar om Aarhus-kursen.

Av Joan Rask

Kursbeskrivning och registrering: Aarhuskursen 2020

”Jag är mest förvånad över hur lite jag vet om de nordiska grannländerna. Vem är premiärminister, vem är president och vilka är de stora politiska frågorna – det uppskattar jag att fått bättre koll på i framtiden, säger Fredrik Quistbergh.

Han är deltagare i den tre veckor långa Aarhus-kurs som NJC har erbjudit i mer än 60 år. År 2019 bestämdes resplanen: Aarhus, Riga, Stockholm, Bryssel.

“Vi journalister måste själva ta ansvar för vår fortsatta utbildning. Jag tycker verkligen att du borde söka den här kursen och ge dig själv tid och lov att gå djupare med Norden,” säger Fredrik Quistbergh.

Fredrik är anställd i Sveriges Radio, som är en del av public service-utbudet i Sverige. Här finns det mycket nordiskt samarbete genom till exempel Nordvision.

”Men vi kan vara bli bättre på att utnyttja den gemensamma nordiska potentialen. Jag tror att kursen ger mig nya idéer för projekt, säger Fredrik Quistbergh.

Han har bott i Riga i flera år, men den lettiska folkdansen fick honom att tappa andan.

”Det var en fantastisk upplevelse att dansa tillsammans i gruppen, att svettas och släppa loss. Samtidigt är det ett bra sätt att uppleva det lettiska folkets själ,” säger han.

Lettisk folkdans i aktion – deltagare i Aarhus-kursen 2019. Foto: Asbjørn Jørgensen

Informell kontakt ger ny nordisk kunskap

Under den första veckan i Aarhus var fokus på att lära känna varandra, sociala medier, besök i ett ”ghettoområde” och gruppen var också gäster på Constructive Institute, Nordens enda centrum för utveckling av konstruktiv journalistik.

“Det finns många intressanta akademiska ämnen, men kanske det som händer mellan programpoängen är det viktigaste … När vi kursdeltagare pratar med varandra och utbyter erfarenheter,” säger han.

Deltagarna kommer från alla de nordiska länderna, så språket är en blandning av svenska, danska, norska och
finlandssvenska. Fredrik Quistbergh betonar den informella kontakten och den kunskapsdelning som sker mellan deltagarna när de tillsammans reflekterar över de gemensamma presentationerna och de platser de har besökt.

”Personligen var jag glad att träffa Staffan Dahllöf (svensk korrespondent i Danmark). Jag har följt honom på avstånd och det var intressant att prata med honom. Det gör det lättare att kontakta senare, säger Fredrik Quistbergh.

Artikel på dansk

 

Vill du gå Aarhus-kursen hösten 2020?

Registrering: Aarhus-kursen 2020

Om vi blir tvungna att ställa in Aarhus-kursen på grund av Corona, eller av andra skäl, så får du naturligtvis tillbaka din kursavgift.

Vill du höra mer om Aarhus-kursen?

• Kursbeskrivning och registrering: 20-talets första kurs i Aarhus: Hållbarhet – I Norden, i media och i Europa
• Artiklar och information om Aarhus-kursen: Aarhus-kursen  –  Nyheter

 

Se också:

Paula Tapiola, journalist på Yle. Her i Riga på kursus med NJC. Foto: Joan Rask

 

Kari Pedersen, Bergens Tidende. Her på kursus i Riga med NJC. På vej til besøg hos Nato i Riga. Foto: Joan Rask