Deltagere på Aarhus-kurset 2017 på trappen ved Riksdagen i Helsingfors. Foto: Asbjørn Jørgensen
Deltagere på Aarhus-kurset 2017 på trappen ved Riksdagen i Helsingfors. Foto: Asbjørn Jørgensen

Aarhus-kurset 2019 - fire lande på tre uger

NB: Dette kursus er afholdt 

 

Deltagerne på årets Aarhus-kursus kommer som noget nyt – og ekstra – også til til Baltikum. Med start i Aarhus går ruten videre til Riga, Stockholm og Bruxelles.

Vi kan garantere tre indholdsrige uger fra søndag den 20. oktober til fredag den 8. november 2019.

TILMELD – ANMÄLAN
Send en mail til Elisabeth Bjarløv – eb@dmjx.dk

2019 er et ekstremt spændende år for det nordiske samarbejde og EU.

 • Nordens gamle allierede, Storbritannien, vil snart være uden for EU, som også Norge, Island, Færøerne, Grønland er – men med en helt ukendt tilknytning.
 • I maj er der valg til Europa-Parlamentet, og også Kommissionen udskiftes – så EU i praksis skifter både ’regering’ og parlament på en gang – med nye muligheder for at samle de nordiske folkevalgte i EU.
 • 1. juli 2019 overtager Finland formandsskabet EU; et nordisk land i spidsen for EU øger normalt muligheder for nordisk samarbejde.
Tilmelding Aarhus-kurset - Nordisk Journalistcenters hovedkursus

Tilmelding Aarhus-kurset – Nordisk Journalistcenters hovedkursus

Men selv om de nordiske lande finder tættere sammen også i EU-spørgsmål, bliver en sådan alliance aldrig stor og stærk. Efter Brexit vil opstå nye alliancer mellem like-mindede lande – og et nordisk-baltisk samarbejde er oplagt.

Baltikum-Norden-samarbejdet eksisterer allerede i forskellige former, ikke mindst om miljø og sikkerhed. Men samarbejdet kan oplagt styrkes med Finlands EU-formandskab, der også sætter naboskabet til et stadig mere ekspansivt og selvhævdende Rusland i et særligt lys.

Aarhus – Riga – Stockholm – Bruxelles

NJC har derfor besluttet, at årets hovedkursus, også kendt som Nordisk Journalistkursus, følger ruten Aarhus – Riga – Stockholm – Bruxelles.
Emner? Politik og populisme, medier og meninger, kultur og krig. Og meget mere.

 • Start i Aarhus, bl.a. med intensiv undervisning i digitale medier i et nordisk perspektiv; konstruktiv journalistik; indføring i nabolandes politik og sociale forhold; debatter om migration, miljø, mediepolitik; m.m.
 • Fire dage i Riga, bl.a. om de unge demokratier i en europæisk omvæltning; om sikkerhedspolitik, øst/vest og forholdet til Rusland; om braindrain og braingain; om start-up-mediehuse; m.m.
 • En lille uge i Stockholm, bl.a. om det nordiske og baltiske samarbejde i en globaliseret verden; Nordisk Råds kulturgalla; svensk politik efter vinterens regeringskrise; kønskamp og klassekamp.
 • Og en uge i Bruxelles, Europas hovedstad – med den helt nye EU-Kommission og det nye EU-Parlament; det handler om Brexit, som vælter ind over os; om medier; om demokratisk ubalance; om handelskrige og klimakamp.”

Men vigtigst: De tre pakkede uger bliver i tæt samvær med nordiske kolleger.


TILMELD – ANMÄLAN

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Elisabeth Bjarløv, eb@dmjx.dk 
Send en mail med dit navn og dine kontaktdata.
Ansøgningsfrist var den 24. juni 2019 – vi har enkelte ledige pladser, så skriv til leder af Nordisk Journalistcenter, John Frølich, på jf2@dmjx.dk, hvis du er interesseret. 

 

Yderligere oplysninger

Detaljeret kursusbeskrivelse:

Aarhus-kurset 2019 – detaljeret præsentation (pdf) 


Kursusindhold:
Kursusleder Asbjørn Jørgensen
Tel.: +45 21 75 21 25
Mail: asbo@dmjx.dk

Leder af NJC John Frølich
Tel. +45 89 440 251
Mob. +45 20 950 945
Mail: jf2@dmjx.dk

Information om praktiske spørgsmål:
International koordinator Elisabeth Bjarløv
Tel.: +45 89 440 485
Mail: eb@dmjx.dk

Praktiske oplysninger

Datoerne er:
 • Start i Århus søndag 20. oktober kl. 18.30 (velkomstmiddag).
  Tilbud om uformel by-cykeltur, søndag den 20. oktober kl. 13-16.00, for dem der ankommer tidligt
 • Afrejse til Riga 24. oktober
 • Afrejse videre til Stockholm 28. oktober
 • Derfra videre til Bruxelles 2. november
 • Afslutning i Bruxelles fredag 8. november kl. 14.30
Sprog – Skandinavisk

Kursussproget er så vidt muligt skandinavisk (også kaldet blandinavisk). I praksis betyder det, at vi taler på norsk, svensk, finlandsvensk og dansk – og vi hjælper hinanden med at forstå hinandens sprog og dialekter. Ja, det er en udfordring også at skulle tale tydeligt og justere tempoet, men allerede de første dage oplever alle, at de bliver bedre til at forstå nabolandenes sprog.

På det lignende tre ugers seminar i 2017 og 2018 var der deltagere fra samtlige nordiske lande, inklusive Ålandsøerne, Færøerne, Grønland, og kun Island var ikke repræsenteret. Men det var de i 2016.

I visse anledninger tales engelsk – af nogle inviterede gæster og ved besøg i bl.a. Riga og Bruxelles.

Finske deltagere tilbydes et intensivt dansk-kursus i Helsingfors inden kursusstart.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist var den 24. juni 2019 – vi har enkelte ledige pladser, så skriv til leder af Nordisk Journalistcenter, John Frølich, på jf2@dmjx.dk, hvis du er interesseret. 

Kurset optager deltagere løbende. Du er optaget på kurset, når du har modtaget besked fra os om optagelsen. Derefter har du ca. 14 dage til selv eventuelt at sikre din finansiering, før du giver bindende tilsagn.

Pris:
Ann-Sofi Berger (F) fotograferer Vigdís Finnbogadóttir, den legendariske islandske præsident. Foto: Joan Rask

Ann-Sofi Berger (F), deltager i 2016,  fotograferer Vigdís Finnbogadóttir, den legendariske islandske præsident ved session arrangeret til Aarhus-kurset 2016. Foto: Joan Rask

Pris: 35.000 DKK
Omfatter: Hotelophold inkl. morgenmad; rejse Aarhus-Riga, Stockholm og Bruxelles. Desuden nogle af de måltider, der indgår i programmet. Deltagere betaler selv rejsen til Aarhus ved kurset begyndelse og rejsen hjem fra Bruxelles.

Du er optaget på kurset, når du har modtaget besked fra os om optagelsen. Derefter har du ca. 14 dage til selv eventuelt at sikre din finansiering, før du giver bindende tilsagn.

Kursusafgiften dækker:

 • Hotelværelse med morgenmad i Aarhus, Riga, Stockholm og Bruxelles – fra søndag den 20. oktober til fredag den 8. november 2019.
 • Desuden dækker kursusafgiften nogle af de måltider, der indgår i programmet.
 • Al transport og alle rejser, som er en del af programmet, herunder rejserne Aarhus-Riga-Stockholm-Bruxelles (evt. andre udflugter og arrangementer må deltagerne påregne selv at betale.)
 • Deltagerne betaler selv:
    • Rejseomkostninger til Aarhus ved kursusstart
    • Rejseomkostninger fra Bruxelles ved kursusafslutning
    • Rejseforsikring som gælder for ophold og alle rejser
    • Lunsj og aftensmad i weekenden (inklusiv fredag), samt øvrige måltider uden for programmet

Fri til at deltag via kollektive aftaler

De nordiske landes kollektive aftaler via fagforeningerne giver generelt ret til fri med løn ved kursusdeltagelse. I nogle aftaler nævnes Nordisk Journalistcenters hovedkursus/Aarhus-kurset særskilt, i andre aftaler er det sædvane, at journalister får fri til dette formål. Du må selv undersøge disse støttemuligheder.

Stipendier

I Sverige, Finland og Island kan man ansøge hos de respektive journalistforbund om at få dækket kursusafgiften eller dele deraf.

Svenska sökande kan innan de söker läsa om kraven för Journalistförbundets stipendier på denna länk: NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

I Norge er det muligt at søge Studiepermisjonsordningen, som i flere tilfælde har ydet støtte til kursusafgift.

I Danmark kan medlemmer af  Dansk Journalistforbund søge information om ordninger for fastansatte, freelancere og arbejdsledige. Medarbejdere omfattet af Pressens Uddannelsesfond kan søge oplysning om medfinansiering af kurset. Pressens Uddannelsesfonds ansøgningsskemaer.

Alle kan ansøge Nordisk Journalistcenter om nedsat kursusgebyr. Ansøgere fra mindre medier eller fra egne, der har særlige udfordringer, vil blive prioriteret først.

Generelt

På enkelte redaktioner findes lokale aftaler om støtte til videreuddannelse. Det kan derfor betale sig at høre hos den tillidsvalgte, før du sender din ansøgning.

Om Aarhus-kurset

Aarhus-kurset – også kaldet Nordisk Journalistkursus og Hovedkurset – har været gennemført hvert år siden 1958 som et uafhængigt efteruddannelsestilbud til nordiske journalister for at sikre, at pressen har en indgående indsigt og netværk i Norden.

Kurset støttes af Nordisk Ministerråd, men betales primært af deltagernes kursusafgift på 35.000 d.kr. samt af direkte støtte fra nationale presseorganisationer til deltagerne. Denne støtte skal deltagerne selv søge.

Flere nordiske lande tilbyder via fagforbund og udgiverforeninger støtte til kurset – undersøg selv disse muligheder – spørg evt. tidligere deltagere om råd.

Facts om Letland og forholdet til Norden og Europa:
 • Letterne kunne i slutningen af 2018 fejre, at det er 100 år siden, deres land blev anerkendt som selvstændig stat – sammen med de andre to baltiske lande, Estland og Litauen.
 • Nordisk Ministerråd har siden begyndelsen af 1990’erne udviklet et bredt og nært samarbejde med Estland, Letland og Litauen.
 • Allerede i 1991 åbnede Nordisk Ministerråd kontorer i hovedstæderne i de tre baltiske lande. Det var en del af de nordiske indsatser for at støtte Estland, Letland og Litauen i deres stræben efter selvstændighed.
 • Letland og nabolandene Estland og Litauen blev medlemmer af EU i 2004 – samme år, som de også kom med i NATO.
 • Letland skiftede møntfod i 2014 – fra lats til euro.
 • Alle nordiske lande har ambassader i Riga.
 • NJC har i samarbejde med Baltic Centre for Media Excellence (BCME) et projekt om støtte til udvikling af russisk-talende medier i alle tre baltiske lande. BCME har hovedkontor i Riga.