Klimakursus: Arktis ændres - hvad betyder det for os?

Kurset er afholdt 

Nordisk Journalistcenter har udviklet et klimakursus for nordiske journalister. Kurset afholdes i Tromsø i perioden 26 – 31. januar 2020.

Kursusbeskrivelse

Nordisk Journalistcenter udbyder – sammen med en række partnere i Norden – et klimakursus, der skal give ny viden og gøre os i stand til at udvikle og dække ændringerne på nye måder.

Ændringerne i det arktiske område går nu så stærkt, at der skal helt nye strategier til. Den globale opvarmning sker med dobbelt hast i Arktis – og hele verden følger med. Det handler ikke kun om afsmeltningen af den arktiske havis, udfordrede isbjørne eller tøende permafrost. I havet er vigtige fiskebestande i bevægelse – mod nord. Havpattedyr får ændrede levevilkår, og på land ændres græsningsarealerne. Det skaber nye betingelser for dem, der bor i de arktiske regioner. Derudover handler klimaændringerne om sikkerhedspolitik, teknologiske udfordringer, sociale omvæltninger og store økonomiske interesser.

Journalist Gunnar Sætra er kursusleder på Nordisk Journalistcenters nye klimakursus, der afholdes i Tromsø, Norge

Kurset handler frem for alt om, hvordan vi som journalister formidler historien på nye måder.

  • Kan vi beskrive ændringerne uden hver gang at vinkle på meget dystre fremtidsperspektiver?
  • Kan vi måske inspirere og give håb – og sikre, at demokratiet forbliver udgangspunktet, selv om verden ændres radikalt omkring os?
Om kurset:

Kursusledere:
Journalist Gunnar Sætra, tidligere avisen Nordlys, Tromsø, nu kommunikationsrådgiver på Havforskningsinstituttet i Tromsø og journalist Martin Breum, Danmark, der har arbejdet med det arktiske område i en årrække. Hans seneste bøger “Hvis Grønland river sig løs – en rejse i kongerigets sprækker” og “COLD RUSH”, udkom i 2018.

Målgruppe:
Journalister/redaktører fra hele Norden der interesserer sig for klimaforandringer. Kurset er for journalister, der ind i mellem skriver om klima. Du behøver ikke være ekspert for at deltage.

Særlige vilkår: 


Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Medieinstitutet Fojo, Kalmar og NJC.
Kurset har modtaget økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd, Utenriksdepartementet i Oslo og Tromsø Kommune.


Tromsø:
Vi tager udgangspunkt i det faktum, at en af den arktiske regions største konferencer “Arctic Frontiers”, afholdes i Tromsø 26 – 31. januar 2020 med deltagelse af førende forskere, industriledere og politiske beslutningstagere. Konferencen fokuserer på “The power of knowledge”, og den omfatter emner som “Knowledge-based development in the Arctic – Arctic Food Security – Local or Global Arctic?”. Vi deltager i key events og sessions og inviterer udvalgte nøglepersoner til særskilte diskussioner med deltagerne.

Se det foreløbige program: Ugeprogram for klima-kursus i Tromsø

Kursussprog:
Engelsk og delvis skandinavisk

Kursisterne skal på tur og bo på dette skønne Sommarøy Arctic Hotel

Ankomst:
Søndag 26. januar 2020 senest kl. 14:00

Hjemrejse:
Fredag 31. januar 2020 (efter eget behov)

Kursusgebyr:
Prisen er 8.000 DKK. Kursusgebyret omfatter hotel og næsten alle måltider. Frokost/morgenmad, lunsj/frokost og middag. Transport i Tromsø og 2-dages udflugt til Sommarøy.
Kursusgebyret omfatter ikke fly-transport til og fra Tromsø.

Ansøgning om optagelse:
Da vi skal sikre en ligelig fordeling af deltagere blandt de nordiske lande, inkl. Island, Grønland og Færøerne, er du først optaget på kurset, når du modtager en endelig bekræftelse fra NJC.
Udvælgelse af deltagere fra Sverige foretages i samarbejde med Medieinstituttet Fojo.

Du søger om plads på kurset ved at sende en mail til projektkoordinator Mikkel Odgaard på mo@dmjx.dk

I mailen bedes du oplyse følgende:

-fulde navn, som det står i passet
-telefon med landekode
-arbejdssted eller freelance
-adresse og land
-lidt om din journalistiske baggrund og om din motivation for at søge optagelse på kurset

Ansøgningsfrist:
Mandag den 28. oktober 2019

 

Foto: Elvar H. Hallfredsson

Foto: Elvar H. Hallfredsson

Foto: Elvar H. Hallfredsson

Foto: Gunnar Sætra

Seneste nyt - aktiviteter med fokus på klimaforandringer