Den nordiske mediemodel

På foranledning af Nordisk Ministerråd har NJC udarbejdet positionspapiret “Den nordiske mediemodel”.

Mere: Den Nordisk mediemodel – NJC, december 2019 (pdf)

Introduktion:
Norden er for alvor blevet trendsætter på kultur- og medieområdet. Det nordiske dramasamarbejde på tv-området har fået en unik position og har styrket nordisk kultur og identitet på tværs af sprog og generationer. Dramaserier er blevet kæmpe successer, der eksporteres – ikke bare til nabolandene, men også internationalt.

Langt mere nordisk litteratur og lyrik oversættes bredt og har dannet skole. Nordic cuisine er blevet en hædersbetegnelse for eksperimenterende mad med lokal forankring.

Der er behov for at få disse eksempler og enkelt områder til at spille sammen i omverdenens billede af det nordiske. Vores ambition må være, at Norden som trendsætter ikke skal være en hemmelighed.

På medieområdet er de nordiske lande udfordret og forandringer er påkrævet. Men inden vi dyrker forfaldshistorien om et årti med ’digital disruption’ og hård konkurrence fra gigantiske, udenlandske tech-aktører skal det nævnes, at medierne i den nordiske region trods alt klarer sig bedre end medier i andre dele af verden.

Mere:

Den Nordisk mediemodel – NJC, december 2019 (pdf)