Norden – på väg mot en ny stormakt?

Tillsammans utgör de nordiska länderna den tionde största ekonomin i världen. Norden har världens största handelsflotta och länderna kontrollerar viktiga havsområden i Östersjön, Nordatlanten och Arktis. När Sverige och Finland ansökte om medlemskap i Nato talades det om ett gynnsamt tillfälle för större nordiskt inflytande i försvarssamarbetet.

Ukrainakriget har placerat den nordiska säkerhetspolitiska gemenskapen inom Nato i blickfånget. Men vi är inte vana vid att tänka på Norden som en enad aktör med möjlighet att utmana och jämföras med andra stormakter.

Kunde ett enat Norden få större inflytande? Har Norden potential att bli en ny stormakt? Och vilka är utmaningarna?

Kring dessa frågor arrangerar Nordiska Journalistcentret NJC i samarbete med danska Utrikesministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole en konferens den 9 juni 2023 som handlar om de nya hoten, säkerhetspolitiken och försvarssamarbetet i Norden. Vi insamlar kunskap och insikter för att diskutera – och försöka hitta svar på – en lång rad aktuella frågor, till exempel:

– Vilka är de nya hoten från Ryssland mot den nordiska regionen?

– Vilken betydelse har det för de nordiska ländernas säkerhets- och utrikespolitik att Finland och Sverige blir Nato-länder?

– Vilka begränsningar har de nordiska länderna i förhållande till det befintliga samarbetet kring säkerhetspolitik och försvar?

– Vilka är utsikterna för det nordiska samarbetet inom såväl försvar, klimat som energi?

– Får Norden och det nordiska perspektivet tillräcklig uppmärksamhet i medier och bland allmänheten?

Program

Lotte Folke Kaarsholm, opinionsredaktör på Politiken, är dagens moderator.

9.00: Välkomsthälsning ved John Frølich, chef för NJC.

9.20: Videopresentation av utrikesminister Lars Løkke Rasmussen.

9.30: Lisbet Zilmer-Johns, utrikespolitisk chef, Utrikesdepartementet: Utvecklingen av säkerhetspolitiken i Norden.

10.00: Cecilie Hellestveit (NO), advokat och författare till boken ’Dåliga nyheter från östfronten’: Hur har kriget i Ukraina förändrat Norden – med utgångspunkt i Norge.

10.30: Tuomas Forsberg (FI), säkerhetsexpert og chef for Helsinki Collegium for Advanced Studies: Vilka hot ser vi mot Norden?

11.00: Jacob Westberg (SE), docent vid Försvarshögskolan: Vilka är utsikterna för ett nordiskt försvarssamarbete?

11.30 – 12.00: Frågor och paneldiskussion. Stärkt nordiskt samarbete, utmaningar och fart.

12.15 – 13: Lunch.

13.00: Friðrik Jonsson, arktisk expert (IS). Vad är Nordens uppgift i Arktis? Och hur ska man gå vidare utan Ryssland?

13.30-14.15: Panel av nordiska korrespondenter: Johan Varning Bendsten (DK), Kristeligt Dagblad, Joachim Reigstad (NO), NRK, och Liselott Lindström (SE), SVT: Hur är uppmärksamheten mot Norden? Är mediaagendan på väg mot förändring? Och hur navigerar man i propaganda och rysk desinformation?

Avslutning.

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben