Vore værdier

NJC’s arbejde bygger på fællesnordiske kerneværdier og best practices fra ’Den nordiske mediemodel´. Til trods for et årti med ’digital disruption’ og hård konkurrence fra gigantiske, udenlandske Tech-aktører klarer medierne i den nordiske region sig bedre end medier i andre dele af verden.

Data fra Reuters Digital News Report 2020 og EU-kommissionen illustrerer de nordiske mediers førerposition:

  • Norden er den region i verden, hvor forbrugerne er mest villige til at betale for online news. 42 procent af nordmændene og 27 procent af svenskerne betaler for digitale nyheder, (Gennemsnit i Norden: 26 procent) og tallet er støt stigende
  • Norden er den region i verden, der står stærkest, når det handler om ”trust”. Det vil sige brugernes generelle tillid til nyhedsmedierne. 56 procent af finnerne, og 46 procent af danskerne siger, at de har tillid til medierne, mens Frankrig ligger på 23 procent og USA 29 procent.
  • De nordiske lande er i spidsen for den digitale udvikling. Norden topper EU-kommissionens digitale indeks for 2019, der omfatter 28 medlandslande. Finland rangerer som nummer et, Sverige nummer to og Danmark fire. Det viser Digital Society (DESI) -indekset, Europa-Kommissionens værktøj til overvågning af medlemsstaternes digitale udvikling.

På den baggrund giver det mening at tale om en særlig ’Nordisk Mediemodel’. Den nordiske mediemodel er karakteriseret ved:

  • En stærk public service-tradition med økonomisk transparens, politisk ”armslængde”, uafhængig journalistik og kulturelle forpligtigelser
  • En stærk privatsektor med uafhængige medier og konkurrence
  • En høj grad af presse- og ytringsfrihed
  • En relativt høj tillid til professionelle journalistisk redigerede medier
  • En intensiv satsning på lokal journalistik og undersøgende journalistik
  • En kulturjournalistik, der formidler alle former for kultur, inklusive ”hverdagskultur”

Borgerne i Norden ser en klar sammenhæng mellem journalistiske medier og demokrati. Et flertal mener fortsat, at journalistisk redigerede medier er afgørende og nødvendige for et oplyst samfund. Dermed ikke være sagt, at nordiske medier ikke står over for problemer og udfordringer. Tværtimod.

Mediebranchen står f.eks. med en stærkt presset økonomi efter coronakrisen, især blandt lokal- og regionale medier. Men den nordiske mediemodel byder sig til som ”best practice” lokalt og internationalt midt i krisen og den store omstilling og forandring af medier, journalistik, kultur og politik.

Som videns- og ressourcecenter anvender NJC den nordiske mediemodel både internt (i Norden) og eksternt, i nabolande og det øvrige Europa. Og som uddannelsesinstitution bidrager NJC til at fastholde og øge det høje kvalitetsniveau i journalistikken.

Kursisterne fra Aarhus-kurset i 2019 er til pressemøde. Foto: Asbjørn Slot Jørgensen

 

Mere om Nordisk Journalistcenter: