Velkommen til

Klimaværktøjskassen

 

Klimaværktøjskassen er en digital ressource, der skal styrke klimajournalistikken i de nordiske lande. Den er et redskab for klimainteresserede, nordiske journalister til at finde kilder til lokale og landsdækkende historier på tværs af Norden.

Klimaværktøjskassen er et af flere resultater fra udviklingsprojektet ”Nordisk Uddannelsesnetværk for Innovativ Klimajournalistik”, der mellem 2021-2023 er blevet støttet af Nordisk Ministerråds NORDPLUS-program.

Bag projektet står Nordisk Journalistcenter, Institutt for Journalistik og Medieinstituttet Fojo, som er de tre førende efteruddannelsesinstitutioner i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige.