Arktis – mitt i världen

— OBS Inga platser kvar —

Spänningen mellan stormakterna, Rysslands anfall mot Ukraina och den globala klimatkrisen har försatt också Arktis i förgrunden av geopolitik.

Denna kurs erbjuder en unik chans att förstå situationen i Arktis och Nordatlanten just nu – och vad utvecklingen där betyder för både Norden och världen.

Nordiska journalistkursen 2024 – även kallad Århuskursen – reser i år från Köpenhamn till Island och Grönland, där säkerhetspolitiken under kommande år påverkar samtliga parametrar och där ekonomi, miljö och klimat är direkt kopplade till den tillskärpta hotbilden.

Kursen inleds i Köpenhamn där vi fokuserar på Norden, ländernas identitet och den förändrade nordiska säkerhetsarkitekturen. Med Sveriges och Finlands Nato-medlemskap och ökat strategiskt fokus på Arktis spelar Norden en alldeles särskild roll som ”frontlinjeregion” för både Nato och EU. Det kan stärka Norden som regional enhet, men utgör också ett nytt säkerhetshot som kan sätta press på länderna att öka sina militärutgifter betydligt.

Det nordiska medielandskapet är också ett tema på kursen, och deltagarna får åka på studiebesök till nyhetsredaktioner för att höra om vägar ut ur den aktuella krisen.

Till sist förbereder vi oss för resan till Island och Grönland och besöker bland annat Nordatlantens hus i Köpenhamn. Den prisbelönte fotografen Carsten Egevang håller en presentation och berättar i ord och bild om Grönland som kontrasternas land.

Fred och säkerhet i Arktis är temat för årets isländska ordförandeskap i Nordiska rådet. 2024 måste bli året då de nordiska länderna arbetar hårt för att ”den strategiskt viktiga arktiska regionen förblir en militär lågspänningszon”, säger regeringen i Reykjavik.

Men hur går det ihop med att Arktiska rådet nu är förlamat, den militära upprustningen åter är i gång och de tidigare så goda relationerna med Ryssland fått läggas på is? Vi pratar med ledande isländska politiker, forskare och andra islänningar om dilemmat.

I Reykjavik möter vi också en nation som i många avseenden blivit en förebild för resten av världen – Islands regering siktar på CO2-neutralitet redan år 2040. Vi får bekanta oss med några exempel på hållbara klimatlösningar och förstå vikten av turism och fiske för landets ekonomi.

Kursvistelsen på Island sammanfaller med Arctic Circle-konferensen i oktober, där över två tusen diplomater, politiker, klimatforskare och företagsledare från hela världen träffas i Reykjaviks moderna konferenscenter Harpa för världens största återkommande konferens om Arktis. Vi deltar i utvalda sessioner och bjuder in de största namnen till exklusiva möten.

https://www.arcticcircle.org/assemblies/2024-arctic-circle-assembly

Från Reykjavik flyger vi direkt till Nuuk.

I Grönlands huvudstad Nuuk får vi lära oss om det växande intresse som EU och USA uppvisar för Grönland. Bägge öppnar nu lokala diplomatiska kontor i staden. För första gången har den grönländska lokala regeringen formulerat en utrikes-, försvars- och säkerhetspolitisk strategi för Grönland, och i Nuuk ligger högkvarteret för Danmarks försvarsavdelning Arktisk kommando, som är central för sjöfartens säkerhet i Nordatlanten

Vi ska titta närmare på Grönlands relation till de nordiska länderna, dess historia som koloni och rörelsen för utvidgad autonomi från Danmark. Grönland har också formulerat sitt första utkast till grundlag som kan komma till användning om landet en dag utvecklas till en självständig nation.

I Nuuk får vi träffa ledande politiker, aktivister, forskare, journalister, studerande och näringslivets representanter inom fiske och turism. Under fem intensiva dagar ska vi också hinna med en seglats i Godthåbsfjorden.

Detta erbjuder kursen

• Ny kunskap om Arktis, om den gröna och digitala omställningen samt säkerhets- och utrikespolitiken i regionen

• Ny kunskap om ursprungsbefolkningar i Grönland

• Ny kunskap om Nordiska rådet, Nato och EU

• Nya insikter i aktuella trender inom journalistik, särskilt plattformar och nischjournalistik

• Tips för att hantera cyberhot och desinformation

• Tillgång till ledande politiker på Island och Grönland

• Goda möjligheter att göra research och skapa egna berättelser

• Ett tätt och unikt nätverk av kollegor från hela Norden – enligt många tidigare deltagare den kanske viktigaste delen av Århuskursen

 

Praktisk information

Kurspriset är 38 000 DKK (≈ 57 300 SEK)

Svenska journalister kan löpande ansöka om stöd från SJF der täcker hela kursavgiften.

Norska journalister kan ansöka om STUP-bidrag, deadline 1 april 2024. Finska journalister kan ansöka om stöd frän Jokes Foundation från den 12 april till den 10 maj 2024, med svar i juni.

Danska journalister kan få stöd från Pressens Uddannelsesfond (PU) om de arbetar på ett av fondens medlemsföretag. Kursen ingår inte i Mediernes Efteruddannelses vårkatalog, men det finns goda möjligheter till individuellt stöd från PU. PU:s bidrag till egenorganiserad fortbildning är max. 10.000 DKK.

 

I priset ingår:

• Hotellvistelse i enkelrum

• Flyg Köpenhamn–Reykjavik–Nuuk–Kangerlussuak–Köpenhamn

• All lokaltrafik relaterad till kursprogrammet

• Frukost på hotellet varje dag

• Hälften av övriga måltider under kursen

• Välkomst- och avskedsmiddag

• Lunsj på alla kursdagar

 

Följande ingår inte:

• Resor till/från Köpenhamn före och efter kursen ingår ej

• Middag varje dag utom välkomst- och avskedsmiddag

• Reseförsäkring

 

Kursledare

Asbjørn Slot Jørgensen, Danmark – journalist, lektor vid Danmarks Medie- och Journalisthögskola. Samordnare för skolans internationella utbildningskurs. Tidigare vid bl.a. Berlingske och Jyllands-Posten. 2001–04 projektledare för flera projekt i framför allt sydöstra Europa. Kursledare på Århuskursen under flera år.

Sigrún Stefánsdóttir, Island – journalist, doktor i kommunikation och föreläsare i journalistik vid Akureyris universitet. Sigrun är tidigare kommunikationschef på Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet och tidigare programledare för radio och tv vid det isländska public service-bolaget RUV.

Jørgen Chemnitz, Grönland – filmproducent, fotograf och författare. Tidigare skribent och fotograf på tidningen Sermitsiaq i Nuuk. Initiativtagare till branschföreningen för filmarbetare (film.gl) och Filmiliortarfik (filmverkstad i Nuuk). Tidigare styrelseledamot i grönländska public service-bolaget KNR.

 

Om återbud

Om du avbokar tidigare än 6 veckor före kursstart debiterar vi en administrationsavgift på 1 000 DKK. Om du avbokar senare än 6 veckor före kursstart debiterar vi hela priset, oavsett orsak. Privata konsumenter – dvs. om det är du och inte din arbetsgivare som betalar kursavgiften – har 14 dagars ångerrätt enligt den danska konsumentavtalslagen – räknat från den dag du får ett e-postmeddelande om att du har blivit antagen. Om Nordisk Journalistcenter ställer in kursen – oavsett anledning – får du naturligtvis full återbetalning av kursavgiften.

 

Frågor om kursinnehållet

John Frølich, centerchef, NJC

Mob: +45 20 950 945

E-post: jf2@dmjx.dk

 

Kristoffer Dahl Sørensen, projektkoordinator, NJC

Mob: +45 21 75 55 96

E-post: kds@dmjx.dk

Læs mere

Tilmeldingen er ikke åben