Ny rådgiver gruppe skal styrke NJC’s arbejde

Medier, Netværk
NJC’s nye Advisory Board. Fra venstre Eva Elke, Sverige, Leif Lønsman, Danmark, Hans-Henrik Holm, DK, formand for AB, Nanna Gaarde Jensen, Int. koordinator, NJC, Lena Skogberg, Finland, Sigrún Stefánsdóttir, Island, Olav Njaastad, Norge, John Frølich, leder af NJC, Anna Kireeva, Rusland

Et stærkt hold af medierepræsentanter fra Norden og Nordvestrusland skal fremover sikre, at NJC får hurtig og præcis rådgivning om uddannelsesbehov og Best Practice i den digitale omstillingsproces

Af John Frølich 

Et nyt rådgivende organ for NJC har netop set dagens lys. På et møde i København i weekenden blev gruppen konstitueret. Hans-Henrik Holm, afdelingsforstander Emeritus, DMJX, blev valgt som formand, hvorefter man drøftede mediesituationen i Norden og Nordvestrusland og de største udfordringer for mediebranchen lige nu. Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen i medielandskabet? Hvilke nye kompetencer er der brug for? Hvad kan NJC konkret bidrage med på nordisk plan?

Der var enighed om, at aldrig har der været så meget brug for en fælles indsats og erfaringsudvekslinger på tværs af de nordiske lande, og der var mange gode konkrete forslag til nye aktiviteter. Gruppen diskuterede også vision og mission for NJC. Diskussionen fortsætter ud fra følgende oplæg:

Vision
NJC skal være et Videnscenter for Nordisk Journalistik, som skaber værdi for brugerne (herunder nordisk nytteværdi).

Mission
Vi bruger et stærkt nordisk kulturelt fællesskab som løftestang til at styrke journalistikken i Norden og i landene omkring os. Vi informerer om Best Practice i Norden. Erfaringsudveksling gennem fysiske møder og konferencer. Vi skaber netværk og forbindelser. Vi deler indhold, vi har skabt sammen på tværs af Norden.

Medlemmerne af NJC’s nye Advisory Board er ikke valgt som repræsentanter for medie-organisationer eller mediehuse i landene, men i kraft af deres personlige baggrund og kendskab til medieudviklingen i Norden.

Gruppen består af:

Hans-Henrik Holm, Denmark (Chair) Research Director Emeritus, Danish School of Media and Journalism. Former Jean Monnet professor and Head of Department

Eva Elke, Sweden, Program Development Manager and public editor P4 Norrbotten, Sveriges Radio

Lena Skogberg, Finland, Project Manager, Deputy Editor-in-Chief Hufvudstadsbladet, Helsingfors

Olav Njaastad, Norway, Commissioning Editor, NRK, Oslo

Sigrún Stefánsdóttir, Iceland, Fomer head of radio and television of RÚV, the National Icelandic Broadcasting Service

Anna Kireeva, Russia, Chairman of ”Barents Press Russia”, journalist at environment-NGO ”Bellona” in Murmansk

Leif Lønsmann, Denmark, former Radio Director of Danmarks Radio (DR), Director of Koncerthuset, development manager and director of the radio documentary group.