Hvor mange i Norden kender den by?

Medier, Rusland, Viden

NJCs rapport “Nordiske mediers dækning af Rusland og russiske mediers dækning af Norden” var officiel punkt på “Danske Dage” i Yekaterinburg – en by på vej til Sibirien 

Blogindlæg af Asbjørn Jørgensen, kursusleder hos NJC og medforfatter på NJCs rapport “Nordiske mediers dækning af Rusland og russiske mediers dækning af Norden”

Yekaterinburg – hvor mange i Norden kender den by?

Nej vel.

Det er ellers en by på Københavns-størrelse, Ruslands 3.- eller 4.-største by i konkurrence med Novosibirsk om placeringen (noget efter metropolerne Moskva og St. Petersborg). Et sandt kraftcentrum – kulturelt, teknologisk, industrielt, økonomisk – på østsiden af Ural-bjergene; porten til Sibirien.

I den modsatte retning går det bedre: En anselig del af de lokale kender til Danmark, dansk kultur, demokrati, politik og uddannelse. Lidt flere kender Danmark efter “Danish Days” i kulturhuset Jeltsin Centret. Og såmænd også lidt mere til danske/nordiske nyhedsmediers dækning af Rusland.

Det går formentlig bedre med svenskernes kendskab til millionbyen Yekaterinburg; det var på byens stadion, at Sveriges herrelandshold vandt 3-0 over Mexico ved sidste sommers fodbold-VM – og dermed vandt pulje F.

NJCs rapport om emnet blev et af de officielle punkter på ugens Danske Dage, arrangeret af Jeltsin Centret i samarbejde med bl.a. den danske ambassade i Moskva.

Download hele undersøgelsen:
Landeanalyse – Nordic-Russian News Coverage  (pdf)
Russia in Nordic News Media (pdf)

Nordiske nyhedsmediers dækning af Rusland var i 2018 grundlæggende negativ og præget af mistro til Ruslands og præsident Putins motiver og handlinger. Der var fokus på Kreml, magt og politik.

Jeg fik lov at fremlægge centrale pointer fra vores omfattende undersøgelse af, hvordan danske og andre nordiske medier behandler Rusland (og hvordan russiske medier fungerer og ser på Norden).

Her mødte jeg som oplægsholder virkelig en velforberedt interesse, som jeg var noget uforberedt på – en fredag kl. 18-20. Igen kan man konstatere sandheden i, at der er en ufortjent og fejlagtig “dem-og-os”-opfattelse styrket af mediebilledet – og at “russerne ved mere om os og om danske/europæiske synspunkter, end vi ved om dem og om russiske synspunkter”.

Blandt hovedpointerne i den danske del af rapporten er, at der i de danske nyhedsmediers Ruslands-dækning er en skævhed i kildevalget, og at der er fokus på magt, konflikt og Moskva. Vores undersøgelse viste et stort og bredt nyhedsbillede om Rusland, men også hvor Rusland fylder meget i historier, der handler om og foregår andre steder. Analysen viser også, at russiske begivenheder og politiske handlinger ofte beskrives i en mere negativ form end helt tilsvarende danske/europæiske handlinger.

Medie-rapporten kom i halen af andre indspark om dansk demokrati, bl.a. om politisk beslutningsprocer ved tidligere DR-generaldirektør Christian Nissen og om civilsamfundet ved netop afgåede kulturminister Mette Bock. Danske Dage indeholdt også arkitektur, film, teater, og en medieworkshop ved NJC-bestyrelsesmedlem Leif Lønsmann.

 

Yekaterinburg og Jeltsin

Byen (der i sovjet-tiden hed Sverdlovsk) er den afdøde russiske præsident Boris Jeltsins hjemby – den Jeltsin, der stod i spidsen for Sovjetunionens sammenbrud i 1991 med løsrivelsen af de enkelte sovjetrepublikker fra unionen.

Centret er et eksklusivt kulturcenter, med et museum dedikeret til nutidshistorie fortalt omkring det berømte bysbarn, der var lokal guvernør fra 1976-1985 og sidenhen blev Ruslands præsident.