Ny verktygslåda för klimatjournalistik

Klima/Miljø, Viden

NJC och våra systerorganisationer i Norge och Sverige kan nu lansera ett nytt verktyg för klimatintresserade journalister i Norden. En digital verktygslåda som gör det lättare att bevaka de drastiska förändringarna ur ett nordiskt perspektiv – och hitta källor till lokala och nationella berättelser över hela Norden.

Av Kristoffer Dahl Sørensen

Klimatförändringarna kommer att påverka livet i Norden på många sätt under kommande decennier. Därför har nordiska journalister nu fått en klimatverktygslåda som samlar de viktigaste nordiska och internationella länkarna för journalister och redaktörer.

Klimatverktygslådan är en resurs för att stärka klimatjournalistiken i Norden och ett av flera resultat från utvecklingsprojektet ”Nordic Educational Network for Innovative Climate Reporting” som fått stöd av Nordiska ministerrådets NORDPLUS-program åren 2021–2023.

Bakom projektet står Nordiskt Journalistcenter, Institutt for Journalistik och Medieinstitutet Fojo – de tre ledande fortbildningsinstitutionerna i Danmark, Norge respektive Sverige.

Anna Maris är kursledare i klimatjournalistik samt programansvarig på Fojo Medieinstitut i Kalmar. Hon har varit involverad i arbetet med att ta fram den digitala verktygslådan. Hon hoppas att lokala, regionala och nationella medier i Norden kan dra nytta av och inspireras av källsamlingen.

”Framtidens journalistiska bevakning ÄR klimatbevakning. Vi kommer att se mycket mer krisrapportering av olika slag och även omställning av vår ekonomi, inte minst med krav från EU. Desinformation om klimatet och greenwashing kommer också att bli stora utmaningar för klimatjournalistiken. Men vi behöver också hitta historierna som inspirerar människor. De hållbara utvecklingsmålen är odelbara och klimatet hänger också ihop med andra frågor, från hälsa till innovation. Det är journalistikens uppgift att kunna ta sig an komplexiteten,” siger Anna Maris.

De tre nordiska fortbildningsinstitutionerna har också arrangerat föreläsningar om klimatjournalistik, organiserat seminarium om COP28-förhandlingarna och utvecklat ett nytt kurskoncept i klimatjournalistik för lokala journalister i Norden. Kursen hålls för första gången i april 2024 vid Danmarks Medie- och Journalisthögskola i Aarhus.