Ny værktøjskasse til klimajournalistik

Klima/Miljø, Viden

NJC og vore søsterorganisationer i Norge og Sverige kan nu lancere et nyt redskab til klimainteresserede journalister i Norden. En digital værktøjskasse som gør det nemmere at dække de voldsomme ændringer med et nordisk perspektiv – og finde kilder til lokale og landsdækkende historier på tværs af Norden.

Af Kristoffer Dahl Sørensen

Klimaforandringerne kommer til at påvirke livet i Norden på alle mulige måder i de kommende årtier. Derfor får nordiske journalister nu en klimaværktøjskasse, der samler de vigtigste nordiske og internationale links for journalister og redaktører.

Klimaværktøjskassen skal ses som en ressource, der skal styrke klimajournalistikken i de nordiske lande, og er et af flere resultater fra udviklingsprojektet ”Nordisk Uddannelsesnetværk for Innovativ Klimajournalistik”, der mellem 2021-2023 er blevet støttet af Nordisk Ministerråds NORDPLUS-program.

Bag projektet står Nordisk Journalistcenter, Institutt for Journalistik og Medieinstituttet Fojo, som er de tre førende efteruddannelsesinstitutioner i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige.

Anna Maris er kursusleder i klimajournalistik og programansvarlig på Medieinstitutet Fojo i Kalmar og har været involveret i arbejdet med den digitale værkstøjkasse. Hun håber, at både lokale, regionale og nationale medier i Norden kan få gavn og inspiration af klimaværktøjskassen.

“Fremtiden for journalistisk dækning ER klimadækning. Vi kommer til at se meget mere krisereportage af forskellig art og også omstruktureringen af vores økonomi, ikke mindst med kravene fra EU. Misinformation om klimaet og greenwashing vil også være store udfordringer for klimajournalistikken. Men vi er også nødt til at finde de historier, der inspirerer folk. Verdensmålene er udelelige, og klima hænger også sammen med andre emner, fra sundhed til innovation. Det er journalistikkens opgave at kunne tackle denne kompleksitet,” siger Anna Maris.

De tre nordiske efteruddannelsesinstitutioner har også holdt foredrag om klimajournalistik, arrangeret seminar om COP28-forhandlingerne og udviklet et nyt kursuskoncept i klimajournalistik målrettet lokaljournalister i Norden. Kurset bliver afviklet for første gang til april 2024 i Aarhus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.