Nordisk Ministerråd sikrer to mio. til netværk og efteruddannelse af russiske journalister

Rusland

Nordisk Ministerråd har netop bevilget to mio. DKK til fortsat udvikling af samarbejdsprojekter mellem Norden og Nordvesterusland. Temaerne bliver: Arktis, klima og NJC masterclass for unge fotojournalister

In English   Pусский   

Af Joan Rask

Nordisk Journalistcenter i Aarhus, Danmark, skal også i 2021 koordinere det vigtige projekt, “Nordic – Northwest Russian Journalist Cooperation”, der har som mål at bidrage til en positiv medieudvikling i Nordvestrusland og til kvalitet og mangfoldighed i den nordiske journalistik om Rusland.

Nordisk Ministerråd har netop bevilget to mill. DKK til projektet, der ligger i direkte forlængelse af et lignende projektet for 2019 – 2020.

“Det er afgørende vigtigt, at russiske journalister har adgang til efteruddannelse, og her kan det kontinuerlige samarbejde mellem nordiske og russiske kolleger virkelig gøre en forskel,” mener John Frølich, leder af Nordisk Journalistcenter (NJC).

Han peger på, at også nordiske journalister får meget ud af samarbejdet.

“Vi skal ikke komme med ”den nordiske facitliste”, men vise respekt og åbent fortælle, at vi også har udfordringer, f.eks. med etikken og give eksempler på, hvordan vi tackler problemerne,” fortæller John Frølich.

Emnet for et nyligt kursus i den russiske by Petrozavodsk var for eksempel, hvordan man dækker følsomme emner som vold i hjemmet, selvmord eller seksuel orientering. Her lærte de to nordiske kursusledere lige så meget som kursusdeltagerne.

“Perspektivet på længere sigt er, at vi skaber større forståelse for hinandens levevilkår og dermed en bedre mediedækning af Norden og Rusland,” understreger John Frølich.

Blandt aktiviteterne i 2021 kan nævnes:

 • Next to Me 2021
  Masterclass for unge fotojournalister. Levevilkår i det høje nord. Arktis, klima, oprindelige folkeslag. 12 nordiske og russiske unge foto-talenter skal skildre de ændrede levevilkår for befolkningerne i Barents-regionen, herunder vilkårene for de oprindelige folkeslag. Slutprodukt: En fotobog om folk i det høje Nord.
 • Regional udvikling i Barents-regionen
  Roadtrip for nordiske og russiske lokaljournalister. I Barents-regionen har de fundet løsninger på regional, bæredygtig udvikling, som hele Norden kan lære af. Vi besøger regionen og får ny viden, inspiration og værktøjer.
 • Opstart af ”Nordisk – nordvestrussisk klima-netværk”
  Et netværk af nordiske og russiske klimainteresserede journalister med det mål at forbedre den lokale/regionale mediedækning af de kortsigtede og langsigtede konsekvenser af klimaændringerne. Opstarten er et seminar over to dage med deltagelse af 20 russiske og nordiske lokal- og regionaljournalister, der er optaget af klimaændringer og som gerne vil forbedre deres løbende dækning. Det langsigtede mål er udgivelse af en nordisk håndbog i klimajournalistik.
 • 8 – 9 kortere workshops og seminarer i Nordvestrusland
  Videndeling og kompetenceløft inden for nye, digitale medier, professionel brug af sociale medier. Aktuelle emner/problemstillinger, der vedrører den journalistiske profession, mediejura og etik.
  Blandt emner kan nævnes:

  • Datajournalistik, undersøgende journalistik
  • Visuel journalistik, infographic
  • Interviewteknik
  • Dækning af  “følsomme emner” fx vold i hjemmet, misbrug af børn osv.
  • Hate speech og trusler imod journalister
  • Ligestilling i journalistik. De fleste russiske journalister er kvinder, men på ledelsesniveau i mediebranchen dominerer mænd

Alle aktiviteter udvælges og planlægges i tæt dialog med og efter forslag fra NJC’s russiske samarbejdspartnere, blandt andre NGO’en Barents Press Russia.

 

Eksempler på samarbejdet

Artikler om samarbejdet mellem journalister og fotografer  i Norden og Nordvest-Rusland:

Rusland
Barents-regionen
Photo Journalism
PУССКИЙ
Russia – in English

Udvalgte artikler:

A Journalistic Dance on Broken Glass 

Sensitive topics, such as domestic violence, suicide and sexuality are difficult to write about in Russia from a journalist’s point of view and perhaps this is exactly why NJC received an unusual amount of applications for two seminars which were recently held in cooperation with Barents Press Russia.

How to cover sensitive topics. NJC seminar in Russia, September 2020. Foto: Anna Kireeva

 

“Årets Bilde” er i fotobogen “Next to Me”

Fotograf Katinka Hustad tog prisen for “Årets Bilde” i Norge. Vinderbilledet er fra Rusland, skabt under Nordisk Journalistcenters masterclass for fotojournalister i Norden og Rusland – lige nu bogaktuel i fotobogen “Next to Me”

Årets Bild i Norge af fotograf Katinka Hustad, deltager i NJC-Masterclasse Next to Me. Foto: Katinka Hustad

 

Er vi fremmede agenter? 

En ny lov i Rusland pålægger medier og enkeltpersoner, der modtager støtte fra udenlandske organisationer at lade sig registrere som ”udenlandsk agent”. Det kan få indflydelse på NJCs aktiviteter i Rusland.

Foreign-agent-Russia. Collage: Leif Lønsmann

 

 

Russiske journalister risikerer at blive aktivister, når de passer deres arbejde 

Et besøg hos russiske demonstranter, der kæmper for at beskytte sårbar natur og lokalbefolkningens helbred, kaster lys på gråzonerne mellem aktivisme og journalistisk. NJC-kursister har besøgt det nordlige Rusland.

Besøg hos demonstranter og aktivister i Shies. Et gigantisk affaldsdepot er under opførelse og lokalbefolkningen frygter konsekvenserne. Foto: Stephanie Hollender