Er vi fremmede agenter?

Medier, Rusland

En ny lov i Rusland pålægger medier og enkeltpersoner, der modtager støtte fra udenlandske organisationer at lade sig registrere som ”udenlandsk agent”. Det kan få indflydelse på NJCs aktiviteter i Rusland. 

Indlæg af Leif Lønsmann, Board Member og Senior Advisor, Nordisk Journalist Center

Rusland har siden 2017 haft en lov, som påbyder medievirksomheder og NGOer at registrere sig som “fremmed agent”, hvis de modtager økonomisk støtte fra udlandet. Det nye er, at ”Lov nr. 345523-7” udvider denne pligt til også at omfatte enkeltpersoner, der arbejder for eller modtager økonomisk støtte, herunder løn og honorarer, fra sådanne organisationer.

Loven blev godkendt af det russiske parlament, Dumaen, den 21.november 2019, godkendt af Føderationsrådet den 25.november, underskrevet af Ruslands præsident den 2.december 2019 – og trådte i kraft pr. 1. februar 2020.

Det lyder dramatisk. Betegnelsen ”foreign agent” fremkalder billeder af spioner, skæg og blå briller. Og det er da også værd at holde øje med hvad det kan betyde for NJC og vores russiske samarbejdspartnere.

Leif Lønsmann, Board Member og Senior Advisor, Nordisk Journalist Center

Leif Lønsmann, Board Member og Senior Advisor, Nordisk Journalist Center

Primært rettet mod amerikanske medier

NJC har haft mulighed for at gennemgå hele lovkomplekset med uafhængige russiske mediejurister. De erkender alvoren i lovgivningen, men understreger at der primært er tale om en administrativ foranstaltning, der skal sikre, at udenlandsk støtte ikke blot registreres af skattevæsenet, men også af justitsministeriet med henblik på at sikre, at støtten ikke anvendes til illegal politisk virksomhed eller decideret udenlandsk indblanding i meningsdannelsen og de politiske processer. Akkurat som vi i Vesten er opmærksomme på at begrænse russisk indblanding i vores politiske og demokratiske processer.

Loven er primært rettet mod de statslige amerikanske medier, ”Svoboda” (”Freedom”) og ”Golos Ameriki” (”Voice of America”), som begge er finansieret af USA’s regering og har til formål at påvirke meningsdannelsen i Rusland. Siden den første lov om registrering af medier i 2017, er der registreret 12 medier som ”Foreign Agents”, og de er alle knyttet til disse to amerikanske medievirksomheder.

Bloggere kan også være “Foreign Agents”

Den nye udvidelse af registreringspligten skyldes formentlig, at individuelle bloggere mv., betalt af udlandet, skal kunne omfattes af den samme lovgivning som de etablerede udenlandske medier, der er aktive i Rusland. Igen er loven primært rettet mod USA’s påvirkning, men da de russiske myndigheder generelt er mistænksomme og konspiratoriske i forhold til medierne, giver det dem mulighed for at forfølge andre uønskede medier med henvisning til at de er betalt af udlandet.

Det kan få NJCs samarbejdspartnere og individuelle medier og enkeltpersoner til at tøve med at tilmelde sig NJCs aktiviteter eller modtage støtte til kurser, studieture mv.

NJCs aktiviteter

NJC følger naturligvis situationen og indhenter løbende rådgivning via vores russiske samarbejdspartnere. Aktuelt er der ikke noget, der begrænser vores virke eller kalder på bekymring. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om at det er forbudt at modtage udenlandsk støtte. Det skal blot registreres og ”varedeklareres” på organisationernes hjemmesider mv. Og derved adskiller det sig i princippet ikke fra de amerikanske og europæiske krav om at ejerforhold og finansiel støtte til medierne skal opgives til skattemyndighederne og deklareres for brugerne.

Direkte følge af amerikansk lov

I USA er det tilsvarende lovpligtigt at deklarere, hvis der er tale om udenlandsk finansiering. Faktisk er den russiske lovgivning en direkte reaktion på, at USA i november 2017, ovenpå kritikken af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, valgte at registrere det russiske netmedie RT America (”Russia Today America”) som ”Foreign Agent” i USA.

Det er sigende, at der gik mindre end en måned før fire medlemmer af den russiske Duma fremlagde et identisk lovforslag om registrering af udenlandske medier som ”Foreign Agents” i Rusland. Det, der nu, efter en lang og grundig lovgivningsproces, har ført til de nye love.

 

Leif Lønsmann,
Board Member og Senior Advisor, Nordisk Journalist Center