Svensk toppolitiker stal agendan i Tórshavn

Arktisk, Sikkerhed/Forsvar

Färöisk självständighet blev ett lokalt huvudtema för färöiska politiker och media, då Nordiska rådet diskuterade säkerhet, fred och beredskap under två dagar i Tórshavn.

Av Rólant Waag Dam

Det fanns en officiell agenda – och det fanns en lokal, inofficiell agenda.

Rubriken på Nordiska rådets session i den färöiska huvudstaden var ”Säkerhet, fred och beredskap”. Den officiella agendan hade tillkännagetts flera veckor sedan.

Den andra uppstod under sessionens första dag, måndag, då Jessika Roswall, nordisk samarbetsminister från Sverige, till färöisk tv-bolaget Kringvarp Føroya gav uttalandet att ett färöiskt medlemskap i Nordiska rådet inte var aktuellt. Resultatet blev att ledande färöiska politiker, inklusive lagmannen, började diskutera en helt ny och inofficiell agenda under rubriken ”Riksgemenskapen måste revideras”.

Svenska Roswall skapade uppror
Det var i färöiska tv-nyheterna på måndagskvällen som Jessika Roswall dök upp. Hon intervjuades i samband med en arbetsgrupp som rekommenderade förändringar i Helsingforsavtalet, vilket bland annat skulle innebära att Färöarna, Grönland och Åland kunde bli medlemmar i Nordiska rådet på lika villkor med de övriga länderna. Det är de inte i dag, vilket bland annat innebär att de inte har rösträtt.

Medan Roswalls uttalande väckte uppror bland färöiska politiker, medier och enskilda avvikande röster, fortsatte Nordiska rådets session på tisdagsmorgonen under den officiella rubriken.

”Ryssland är det korta svaret”, sa Louise K. Dedichen, norsk viceamiral i Nato och gästtalare vid temasessionen, när vi frågade henne vad det största hotet mot säkerhet och fred i Norden är just nu.

”Ryssland visar med kriget i Ukraina vad de vill och vad de är kapabla till. Både Natos och min synpunkt är att det bästa vi kan göra är att fortsätta stödja Ukraina för att de ska kunna gå segrande ur kriget. Vi vet inte vad Putins nästa mål är.”

Samväldet måste revideras
Samtidigt med viceamiralens tal förberedde färöiska public service-mediet Kringvarp en direktsändning från Nordiska rådets session, där man arrangerade en radiodebatt mellan den färöiska lagmannen Aksel V. Johannesen och Erling Eidesgaard, färöisk medlem av Nordiska rådet från det republikanska partiet Tjóðveldi, samt Jenis av Rana från mittpartiet Miðflokkurin. När säkerhetsdebatten avslutades i plenum fortsatte den mellan de tre politikerna i radion – men det var inte säkerhetsfrågorna som stal rubrikerna i färöiska medier efteråt.

Det gjorde däremot debatten som svenska Jessika Roswall startat på tv-nyheterna kvällen innan.

”Det gör mig arg när jag hör den svenska ministern tala på det sättet. Det är arrogant”, sa bland annat den färöiska lagmannen Aksel V. Johannesen.

Detta blev också toppnyheten i tv-sändningen på tisdagskvällen.

”Färöarnas statsrättsliga ställning måste ändras”, löd rubriken, till vilken Erling Eidesgaard konstaterade att Färöarna inte får bli medlemmar eftersom Färöarna av vissa inte anses vara ett riktigt land.

Kärnan i debatten
Därmed blev det svenska avslaget av den färöiska önskan om fullt medlemskap i Nordiska rådet startskottet för en lokal färöisk debatt om självständighet och landets roll i riksgemenskapen.

Debatten är på inget sätt ny, den blossar upp med jämna mellanrum. I oktober 2023 var det Danmarks statsminister Mette Frederiksen som vid danska Folketingets öppnande talade om riksgemenskapens utveckling.

”Det fanns en tid när det var Danmark och två andra länder i riksgemenskapen. Den tiden är över nu”, sa Frederiksen och drog slutsatsen att så länge det finns en gemenskap måste det också finnas ett jämställt samarbete mellan tre länder, tre folk och tre nationer.

Därför hade Aksel V. Johannesen rätt i att den danska regeringen är öppen för förändringar, liksom Erling Eidesgaard hade rätt i att Färöarna inte kommer att bli medlemmar så länge Färöarna av vissa parter inte betraktas som ett riktigt land. Dit hör också Nordiska rådet. Enligt Eidesgaard bör Färöarna fortsätta arbeta för utvidgad autonomi.

Av Nordiska rådets 87 ledamöter har Danmark, Finland, Norge och Sverige tjugo medlemmar var. Två av Danmarks representanter kommer från Färöarna och Grönland, medan två av Finlands representanter kommer från Åland. Island står för resterande sju medlemmar.