Det är en unik möjlighet, säger Eva Elke

Aktuelt, Aarhus Kurset, Folk i Norden, Journalistik, Kursus, Netværk,
Eva Elke, Sveriges Radio da hun var kursist på Aarhus 2010

Sex år efter kursen – dess betydelse som en journalist

Av Eva Elke, journalist på Sveriges Radio

Eftersom svenska radiojournalister numera inte kan söka merparten av de stipendier som finns, (sedan några år tillbaka är merparten av stipendierna sökbara endast för press- eller tv-journalister) är det viktigare än någonsin att fortbilda sig på de sätt som är möjliga. Det är dels genom de få interna utbildningar som Sveriges Radio ger, dels genom egna studier.

Det kontaktnät som jag fick under Århus 2010 har kommit att betyda så mycket- genom kontakten med mina kurskamrater kan jag sätta de händelser och skeenden som jag ska skildra i mitt arbete med lokaljournalistik- i en större kontext.

Eva Elke:

Det kontaktnät som jag fick under Århus 2010 har kommit att betyda så mycket- genom kontakten med mina kurskamrater kan jag sätta de händelser och skeenden som jag ska skildra i mitt arbete med lokaljournalistik- i en större kontext.

Jag får hjälp att förstå vad som händer i mitt närområde genom att vi gör jämförelser med liknande händelser i våra respektive nordiska länder. Det är en unik möjlighet att få hjälp att förstå de stora förändringarna som pågår nu. En kunskap som jag inte kan läsa mig till, inte kan googla och inte heller be någon forskare eller annan journalist att förklara för mig.

Eftersom mina kurskamrater känner mig så väl, vet var och en precis hur de kan hjälpa just mig. En slags skräddarsydd resursbank där jag kan hämta analyser, göra research och få nya perspektiv på samhällsfrågor, politiska skeenden, utvecklingen inom kulturen etc etc.

Eva Elke rapporterer fra Island under Aarhus 2010

Et suppekøkken på Island. Eva Elke interviewer en islænder, der har mistet alt under krisen. Det Kicki Linna, Norrbottens-kuriren til venstre (Aarhus 2010). Foto: Anders Lange

I min tur så kan jag bidra med mitt perspektiv som journalist och publicist i nordligaste Sverige. Eftersom jag också har ett långvarigt intresse för utvecklingen i Ryssland och Ukraina, så får mina nordiska kurskamrater också tillgång till min kompetens på det området.

Det här är ovärderligt i en tid då pressen på journalister är enorm från olika lobbyister, spin doctors och tankeverkstäder. Det är så viktigt för mig att välja noga i det enorma flödet av information från påtryckare.

Journalistkåren krymper i en rasande fart, bara i norra Sverige har tidningarna och tv gjort stora nedskärningar. Då är det viktigare än någonsin att också stärka varandra i vår yrkesroll, något som spelar mycket stor roll i nätverket för Århus 2010.

Tillsammans blir vi faktiskt starkare och därmed en garanti för fortsatt fri press och demokrati.