Aarhus 2016: Pres på Norden

ER AFHOLDT

Tre ugers tour de force med fokus på Nordens forhold til Europa – og de digitale mediers fordele, når dette forhold skal afdækkes – Sæt kryds i kalenderen 22. oktober-12. november 2016.

Præsentation: Aarhus 2016 (pdf)

Tilmeldingsfristen er overskredet
Hør om restpladser ved at skrive til kursusleder Anders Lange: AL@DMJX.DK

Kursusdeltagere fra Aarhus 2011 foran NATOs hovedsæde i Bruxelles

Kursusdeltagere foran NATOs hovedsæde i Bruxelles

Moderne nordiske journalister forventes at gennemskue komplicerede tværnationale problemstillinger – og de skal mestre de mest brugte sociale medier professionelt.

Begge dele skærpes på dette ambitiøse og hektiske forløb på tre uger.

En journalist fra  Norge skrev efter kurset i 2015:

“En inspirerande resa av hög kvalité. Intressant, brett, effektivt och roligt. Alla nordiska journalister borde få gå en kurs som den här.”

En inspirerande resa av hög kvalité. Intressant, brett, effektivt och roligt. Alla nordiska journalister borde få gå en kurs som den här.

Hun var ikke ene om den mening – kursets 14 deltagere fra hele Norden gav i gennemsnit kurset 4,1 på en skala, hvor 5 var bedst.

På “Aarhus 2016: Pres på Norden” får du bedre styr på din rolle på og med de sociale medier – og samtidig befinder du dig på et tre ugers intensivt kurs med ruten Reykjavik-København-Bruxelles- med næsen i et nordisk-internationalt spor.

Du får eksklusiv adgang til politikere, meningsdannere, eksperter og kolleger, imens du arbejder på sociale medier med nyheder og indsigt, som erhverves under kurset.

Fra EU, Bruxelles. Kursusdeltagerne dækker live på sociale medier

Fra EU, Bruxelles. Kursusdeltagerne dækker live på sociale medier

Få uddybet hvad du oplever:

Tilmeld dig her: Tilmeld/Anmäld 

Først webinar – så i gang

Inden kurset introduceres deltagerne på to webinarer med fokus på de digitale værktøjer, der skal anvendes under kurset – formentlig Twitter, Facebook og Tweetdeck.

De digitale værktøjer betyder nye chancer for at profilere dig professionelt og gør dig i stand til at researche, overvåge og formidle politiske debatter, beslutningsprocesser og sessioner, om de foregår i Europa-parlamentet i Bruxelles, dit nationale folketing eller på Nordisk Råds sessioner i København.

Kurset er fortsat under planlægning – men du kan allerede søge nu.

Kurset har været gennemført uafbrudt siden 1958. Evalueringerne fra deltagerne har været stærkt rosende.

Venskaber og professionelle netværk fortsætter som regel resten af livet for deltagerne.

Mere om

Aarhus 2016: Pres på Norden

Rejseruten er:

(med forbehold for ændringer)

Tidsplan :
Kurset løber 22. oktober-12. november 2016 (alle dage inkl. – også weekenderne).

Vi begynder med webinar i oktober 2016 – dato kommer senere. Webinar er introduktion til kursets digitale platforme med en lille startopgave (underviser er Kristian Strøbech, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole)

22.-29. oktober 2016 REYKJAVIK, ISLAND:

De elektroniske mediers fordele for moderne nordiske journalister. Bliv mere struktureret som bruger af Twitter, Hootsuite, Storify og Facebook.

Introduktion til de nordiske samfund og deres udfordring i et nyvalgt Europa og med et nyvalgt Europa-parlament. Reykjavik er samtidig hjemsted for et af Nordens mest interessante kulturelle smeltedigler – og hjemsted for den næsten vulkaniske nedsmeltning af en nordisk økonomi – en fase, som islændingene syntes at have overlevet til topkarakter.

Undervisningssted: Hotel centralt i Reykjavik

29. oktober – 4. november 2016 KØBENHAVN, DANMARK:

Nordisk Råds session samler de nordiske politikere – men giver det mening med et nordisk fællesskab? Politikerne skal overfor kursisterne stå på mål for deres synspunkter og det faktum, at det nordiske fællesskab koster næsten 1 mia. DKK om året.

Ugen i København gennemføres i samarbejde med Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling.

4.-12.november BRUXELLES, BELGIEN:

Europaparlamentet, EU-kommission, nordiske repræsentationer – nationale og regionale – samt lobbyister og NATO vil falde på plads som håndgribelige størrelser i Bruxelles, Europas politiske hovedstad.

Her møder kursisterne nordiske kolleger og politikere for at få svar på spørgsmålet: Hvordan høres den nordiske stemme i dette sproglige parnas?

Hvordan kan vi som online-journalister monitorere og nyhedsdække dette system i offentlighedens tjeneste? Hvordan er Europaparlamentets afdeling for sociale medier gearet til at servicere også nordiske reportere?

Kurset møder nordiske toppolitikere, analytikere, internationale reportere med mulighed for at skabe varige netværk.

Praktiske informationer:

Kursussprog er skandinavisk


Kursussproget er så vidt muligt skandinavisk (vi kalder det blandinavisk). Det betyder, at vi taler på norsk, svensk og dansk og samtidig hjælper hinanden med at forstå, hvad der bliver sagt. Som ugerne går, bliver det nemmere og nemmere.

Dansk-undervisning for finske deltagere før kursusstart


Finske deltagere tilbydes et to-dages dansk-kursus i Helsingfors inden kursusstart i samarbejde med Nordisk Kulturinstitut.

En del elementer fra kurset i 2015 bliver også sat i spil i 2016. Se ogsa kursusbeskrivelse: Norden i det digitale Europa 2015

Her er citater fra tidligere deltagere og eksempler på oplægsholdere:  Norden i det digitale Europa (Aarhus 2015) (pdf)

Tilmelding:
Den administrative tilmelding kører via DMJX (Danmarks journalisthøjskole).

Tilmeldingsfristen er overskredet
Hør om restpladser ved at skrive til kursusleder Anders Lange: AL@DMJX.DK

Har du spørgsmål? Så skriv til Kursuskoordinator

Pris: 
Kursusafgiften er på 30.000 DKK. Der er mulighed for støtte fra nationale presseorganisationer. Se mere nedenfor.

Når du tilmelder dig, får du 14 dage til afklare finansieringen, inden tilsagnet er bindende.

Kursusafgiften dækker:

  • Hotelværelse med morgenmad i Reykjavik, København og Bruxelles
  • Mad i Reykjavik mandag-torsdag samt måltider i forbindelse med kursets arrangementer i København og Bruxelles
  • Rejse- og hoteludgifter på studierejser

Deltagerne betaler selv:

  • Rejseomkostninger til Københavns lufthavn ved kursusstart
  • Rejseomkostninger fra Københavns lufthavn ved kursusafslutning
  • Rejseforsikring som gælder for ophold og alle rejser
  • Weekendmåltider (inklusiv fredag)
  • Måltider, når gruppen er på rejse, men nogle måltider integreres i programmet og bliver derfor betalt af kurset

Kollektive aftaler:
De nordiske landes kollektive aftaler giver generelt ret til fri med løn ved kursusdeltagelse.
I nogle aftaler nævnes Nordisk Journalistcenters hovedkursus særskilt, i andre aftaler er det sædvane, at journalister får fri til dette formål. Du må selv undersøge disse støttemuligheder.

Stipendier – mulighed for støtte af de nationale journalistforbund
Denne støtte skal deltagerne selv søge. I Sverige, Finland og Island dækker de respektive journalistforbund efter ansøgning medlemmers kursusafgift eller dele deraf.

I Norge er det muligt at søge Studiepermisjonsordningen, som i flere tilfælde har ydet støtte til kursusafgift.

Interesserede danske kollegaer kan kontakte Dansk Journalistforbund og søge information om ordninger for fastansatte, freelancere og arbejdsledige.

På enkelte redaktioner findes lokale aftaler om støtte til videreuddannelse. Det kan derfor betale sig at høre hos den tillidsvalgte, før du sender din ansøgning.

Medarbejdere omfattet af Pressens Uddannelsesfond kan søge oplysning om medfinansiering af kurset. Pressens Uddannelsesfonds ansøgningsskemaer findes her.

Om Aarhus Kurset - også kaldet Hovedkurset

Aarhus Kurset – også kaldet Nordisk Journalistkursus og hovedkurset – har været gennemført hvert år siden 1958 som et uafhængigt efteruddannnelsestilbud til nordiske journalister for at sikre, at pressen har en indgående indsigt og netværk i Norden.

Kurset støttes af Nordisk Ministerråd, men betales primært af deltagernes kursusafgift på 30.000 DKK samt støtte fra nationale presseorganisationer.