Studietur: Tag med NJC til Kaliningrad

Aktuelt, Folk i Norden, Journalistik, Kursus, Netværk, Rusland,
Kaliningrad. Foto: Valdis Pilskalns, licens CC BY 3.0, Wikimedia Commons-billede

Hvis man står i Kaliningrad og kikker mod øst, så er der mere end 500 km til resten af Rusland. Et lille stykke Rusland langt fra moderlandet og på alle sider omsluttet af EU. Her bor de mest vestligt orienterede af alle russere. Nordisk Journalistcenter har udviklet en studietur målrettet journalister fra hele Norden.

Af John Frølich 

Rusland spiller en stadig større rolle i Norden, men vi ved så ufatteligt lidt om russernes dagligdag og den russiske kultur. Og vi ved måske endnu mindre om den lille russiske enklave Kaliningrad. Derfor er der brug for, at nordiske journalister mødes med lokale og udveksler erfaringer.

Sådan sammenfatter de to kursusledere Arne Grove og Uffe Gardel det overordnede mål med NJC’s studietur til Kaliningrad i april 2018.

Studieturen vil give deltagerne et overblik over den historiske og politiske situation i Kaliningrad, forholdet mellem EU og Rusland, forholdet til de nordiske lande og ikke mindst mediesituationen i enklaven, som er præget af stor mangfoldighed og mange små, uafhængige medier.

Kaliningrad. Foto: Uffe Gardel

Kaliningrad. Foto: Uffe Gardel

Ved roret er to særdeles erfarne kendere af Rusland. Arne Grove, der har boet og arbejdet i Rusland i 20 år, bl.a. som dansk konsul og chef for Nordisk Råds Informationskontor i Kaliningrad og Uffe Gardel, journalist (bl.a. Berlingske) og kommunikationsrådgiver.

“Hvis man vil danne netværk med russiske kolleger og i øvrigt få indtryk af deres dagligdag og arbejdsvilkår, så er man simpelt hen nødt til at besøge dem i Rusland. Det ville aldrig kunne lade sig gøre på samme måde ved at invitere russere herover,” siger Arne Grove.

Turen er bygget op, så deltagerne får gode muligheder for at interagere med lokale. Det gælder både det formelle statsapparat, regionale enheder og organisationer, der arbejder aktivt på tværs af landegrænser.

En vestvendt region
I Kaliningrad bor de vestligste af alle russere, både i geografisk og mental forstand. Hvor den typiske russer aldrig har været uden for landets grænser, kommer den typiske indbygger i Kaliningrad kun sjældent til det “store Rusland”. Til gengæld har hun Schengen-visum og rejser regelmæssigt til nabolandene Polen eller Litauen.

“Kaliningrad er et rigtig godt sted at skabe kontakt til russere generelt, for det er her, at man finder de russere, som er mest åbne over for kontakt med Vesten, og som kender os bedst. Særligt når det gælder journalister og mediefolk, er Kaliningrad et interessant sted, fordi der er et levende mediemiljø med en del små, uafhængige netmedier,” siger Uffe Gardel.

“Vi håber selvfølgelig på, at det efterfølgende vil kunne bruges til grænseoverskridende journalistiske samarbejder og i hvert fald danne grundlag for større viden om Rusland hos nordiske journalister. Men hvad deltagerne vil bruge netværksmulighederne til, er selvfølgelig helt op til dem selv,” siger Arne Grove.

Information om studietur:
NJC-Studietur til Kaliningrad med information om tilmelding       NB: Kurset blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger