Once in a lifetime – Aarhus-kurset

Aarhus Kurset, Medier, Netværk, Rusland, Viden

Masser af nyhedstips, mere viden og bedre adgang til kilder, eksperter og medier i Norden og EU. Det fremhæver deltagerne fra Aarhus-kurset. Samlet giver de kurset 4,4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er maksimum.

Af Joan Rask 

Søg, søg, søg. Kursister på Aarhus-kurset anbefaler gerne kurset. Ser man på evalueringerne, har de kursister, der deltog i Aarhus-kurset i efteråret, været godt tilfredse.

Når vi spørger til det bedste på kurset, er svarene fx:

”Att lära sig mer om journalistik i de andra nordiska länderna och lära sig mer om EU. Att närvara på Nordiska rådets förhandlingar och kulturprisgalan. Att lära känna andra journalister och kunna knyta kontakter med de personer vi mötte under resan.”

“En kurs once in a lifetime.”

”Att besöka Europaparlamentet och Europakommissionen som jag aldrig trott jag kunde besöka, att få möjlighet att träffa olika journalister utomlands och skapa kontakter över landsgränserna.”

”Otroligt intressant och spännande program. Härliga kolleger och kursledare. Har gett mycket inspiration och en ökad kunskap.”

Tilbagemeldingerne er i tråd med tidligere år, hvor deltagerne også gav kurset samme høje evalueringer.

Mere tid ønskes

Når vi spørger til det, der kan forbedres, er svarene ofte, at programmet er tætpakket, og at deltagerne ønsker sig lidt mere luft og mere tid til refleksion. Nogle efterspørger også mere individuelle forløb, der er rettet mod deres eget stofområde.

Det er en af årsagerne til, at Aarhus-kurset i 2020 er gentænkt både i form og indhold. Målet er netop at give mere tid til at omsætte det lærte i praksis og til at reflektere over fælles besøg og oplevelser.

Kursusleder Asbjørn Slot Jørgensen har været involveret i udviklingsarbejdet fra begyndelsen.

”I 2020 går vi nye veje. I stedet for tre sammenhængende uger deler vi kurset op i tre selvstændige uger. Det giver bedre mulighed for konkret at arbejde videre hjemme med de historier, der afdækkes i løbet af ugen,” siger han.

Fokus i 2020 bliver bæredygtighed som gennemgående tema, og i de tre moduler skal deltagerne samtidig arbejde med tidens store tendenser. I den første uge bliver det ‘Miljø og klima – i Norden og Europa’, i den anden uge ‘Masseturisme og migration’ og i den tredje uge bliver det ‘Velfærd – bæredygtig eller ej’.

“Det bliver helt sikkert sjovt og inspirerende, for samtidig skal vi fx også afprøve de nyeste fortællemetoder inden for sociale medier, webdocs, explainer-videoer og løsningsorienteret journalistik,” siger Asbjørn Slot Jørgensen.

On location

Mellem modulerne bliver der tid til webinarer, projektarbejde og publicering. De tre moduler hænger tæt sammen, men har hver sit fokus. Dele af kurset  foregår i kursuslokaler, men det meste foregår ‘on location’, dvs. i og ved de organisationer og institutioner, som deltagerne besøger.

Asbjørn Slot Jørgensen er kursusleder, og han er begyndt at glæde sig. I år er det 4. gang, han er kursusleder.

“Mødet med journalister og kommunikatører fra hele Norden er altid en oplevelse. Der opstår en særlig stemning og glæde, når vi i fællesskab undersøger forskelle og ligheder i de nordiske lande – og rent fysisk er til stede, der hvor tingene sker,” siger han.