»Utan jämställdhet ingen yttrandefrihet«

Journalistiken förefaller vara är en rejäl bromskloss för jämställdhet och därmed också en hållbar utveckling. I det globala nyhetsflödet går det tre män på varje kvinna. Har vi yttrandefrihet om halva befolkningens åsikter, erfarenheter och kunskap negligeras eller tystas? Det är dags att utvidga yttrandefrihet att gälla även kvinnor.

Læs mere