Den nordiske pressefrihed er værd at kæmpe for

Folk i Norden, Viden, WPFD 2016: Ytringsfrihed, Ytringsfrihed
Kulturminister Bertel Haarder ved konferencen Press Freedom in a Nordic modern media landscape. Arrangeret af NJC i samarbejde med Mogens Blicher Bjerregaard på vegne af Nordisk Ministerråd

Kulturminister Bertel Haarder (Danmark) sætter arbejdet med pressefrihed højt. Han mener, der mangler uddannelse, viden og åben dialog

Af Joan Rask

Vi skal som samfund være tydeligere med de værdier, vi ikke går på kompromis med. Pressefriheden er en af dem. Det siger kulturminister Bertel Haarder (DK).

Han har netop talt på konferencen “Press freedom in a Nordic modern media landscape” i anledningen af Press Freedom Day 2016.

Den danske kulturminister er kendt for at have et stærkt nordisk hjerte. Han er en af “The grand old men” i dansk politik og optaget af, hvordan det nordiske samarbejde kan medvirke til at løse fælles udfordringer.

“Pressefrihed, kvinders rettigheder og tillidskulturen. Det er helt centrale værdier i de nordiske lande, og det skal borgerne forstå konsekvensen af,” siger Bertel Haarder.

Han er optaget af, at borgere i Norden kender værdien af at bo i et samfund med pressefrihed. Det gælder alle borgere. Både dem der fødes ind i de nordiske lande, de der kommer som indvandre og flygtninge, og den store del af befolkningen, der aldrig har oplevet andet, og nærmest ser pressefrihed så naturligt som retten til at stemme. Opgaven skal udføres forskelligt, men målet er det samme. Mere oplysning. Særligt borgere med anden etnicitet end dansk optager ministeren.

“Jeg arbejder tæt sammen med fremtrædende repræsentanter for indvandrere og flygtninge i Danmark. De siger, at vi som samfund skal være tydeligere med vores værdier,” siger Bertel Haarder.

Pensum i skoler og uddannelsesinstitutioner
Ministeren håber, at ytringsfrihed og pressefrihed kommer på skoleskemaet sammen med kvinders rettigheder og betydningen af at bo i et tillidsbaseret samfund. Formelt er det ikke hans ansvarsområde – hverken i Danmark eller i de øvrige nordiske lande. Alligevel pointerer han, at der er et tydeligt fælles nordisk potentiale.

“Når de nordiske lande samler deres kræfter og agerer som en enhed, så lykkes det som regel for os,” siger Bertel Haarder.

Konferencen er et skridt i den retning. Det er første gang, at ministrene i Nordisk Ministerråd er blevet enige om, at sætte pressefrihed og ytringsfrihed til debat via en konference med international deltagelse. En aktivitet der ikke behøver slutte med konferencen.

“Det er vigtigt, at det bliver hørt i uddannelsessystemet og ved folkemøderne. Jeg tager det med til det danske folkemøde på Bornholm,” siger Bertel Haarder.

Konferencen:
Konferencen “Press freedom in a Nordic modern media landscape” var arrangeret af Nordisk Journalistcenter i samarbejde med Mogens Blicher Bjerregaard på vegne af Nordisk Ministerråd. Konferencen blev afholdt i anledning af Press Freedom Day 2016 i dagene 2-4. maj 2016 i Helsinki.

Folkemøderne i Norden
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd etablerer egne debatter og er til stede med eget telt på alle folkemøder i Norden. 
Se mere: norden.org

Mere om konferencen:

Konference om pressefrihed sætter retning for fremtiden

Alle artikler i forbindelse med konferencen