Organisationer

De største organisationer

I alfabetisk orden:

Brug for flere institutioner?  Oversigt med link  (over institutioner med nordisk ståsted)

Tilbage til toppen


 Arktisk Råd

Web: Arctic-council.org

Arktisk Råd består af medlemslandene Canada, Danmark (i denne forbindelse også Grønland og Færøerne), Finland, Island, Norge, Rusland og USA. De beskriver dem selv sådan:

“The Arctic Council is a high-level forum for political discussions on common issues to the governments of the Arctic States and its inhabitants. The Arctic Council is the only circumpolar forum for political discussions on Arctic issues, involving all the Arctic states, and with the active participation of its Indigenous Peoples”

Tilbage til toppen


NORA – Nordisk Atlantsamarbejde

Web: Nora.fo

Facebook

NORA er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram. Formålet er at styrke samarbejdet i regionen for at gøre Nordatlanten til en kraftfuld nordisk region.

NORA-regionen omfatter Færøerne, Grønland, Island og Kystnorge.

Tilbage til toppen


Nordisk Ministerråd

Web: Norden.org (bemærk findes på norsk, svenska, suomi, islenska, dansk og engelsk)

Facebook

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Tilbage til toppen


Nordisk Råd

Web: Norden.org/nordisk-raad

Facebook

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Tilbage til toppen


Vestnordisk Råd

Web: Vestnordisk.is

Vestnordisk Råd består af 18 medlemmer fra Grønlands, Islands og Færøernes parlamenter. Formålet er at samarbejde om Vestnordiske interesser og bevogte Nordatlantens ressourcer, kultur og ikke mindst – udfordringerne med forurening.

Tilbage til toppen