Bogudgivelse: Unge journalister udforsker #Barents #BeingYoungHere

Barents-regionen, Lokaljournalistik, Rusland, Viden

En journalistisk ekspedition gennem Barents-regionen er i mål. En gruppe unge journalister fra Finland, Sverige og Rusland kørte 3461 kilometer sammen i bus. Det kom der en bog ud af – og en masse værdifulde indsigter og relationer

At Joan Rask

Sæt unge, nordiske og russiske journalister sammen i en bus. Lad dem leve og arbejde sammen i to uger og stil GPS’en på ruten Tromsø-Murmansk, så har du en cocktail af sprængfyldt energi, journalistisk der engagerer og et rum fyldt med eksperimenter og fortælleglæde. Det var cirka sådan, Nordisk Journalistcenter og Barents Press Sverige håbede det ville blive, da de første spæde ideer til projektet opstod.

De to initiativtagere til projektet, Ole Rode Jensen, Nordisk Journalistcenter, og Tim Andersson, Barents Press Sverige, deltog begge som kursusledere. Ole Rode var med på den første halvdel af rejsen.

Bogen #Barents #BeingYoungHere Foto: Tim Andersson, Barents Press Sverige

“Det, der står stærkest her bagefter, er det uudtalte – det kollegiale samvær og de venskaber der opstod. Jeg kunne se, hvordan rejsen og samværet flyttede noget hos deltagerne,” siger Ole Rode.

For arrangørerne var det vigtigste, at deltagerne arbejdede sammen. Der var ikke tale om et journalistisk skrivekursus, men om at de kreative kræfter blev sluppet fri, men på en solid grundtone af journalistik. Der skulle være plads til at eksperimentere, diskutere og dyrke venskaber på tværs af nationaliteter.

#Barents #BeingYoungHere

Rejen var på 3461 kilometer og selvom der var mange stop undervejs, var der også masser af tid til at tale sammen og blive klogere. Formålet med projektet var at få unge til at fortælle, hvordan det er at være ung i Barents-regionen, der er præget af klimaudfordringer, politiske dilemmaer med storpolitisk tyngde og mindretalsbefolkninger.

Den fortælling har værdi både for deltagerne og for et bredere publikum. Derfor var afslutning af projektet en fælles bogudgivelse, og i foråret 2019 blev bogen #Barents #BeingYoungHere udgivet af Barents Press Sverige i samarbejde med Nordisk Journalistcenter.

Tvibit manager Christian Hyld in the back showing one of Tvibit’s numerous rehersal rooms. Robota 2018 Journos taking notes. Tvibit is recently rebuilt for 107 million kroner. Foto: Ole Rode

Tvibit manager Christian Hyld in the back showing one of Tvibit’s numerous rehersal rooms. Robota 2018 Journos taking notes.
Foto: Ole Rode

”Jeg er meget tilfreds med resultatet. Bogen er blevet en lille perle af fortællinger, der alle berører vigtige emner,” siger Ole Rode.

Bogen blev lanceret i forbindelse med Barents Press årsmøde, Barents Pres Media Conference 2019, i Tromsø, hvor de unge skribenter også deltog. Her kunne kursuslederen konstatere, at de gode takter fra de to ugers barents-ekspedition stadig sad i skabet.

“Det at se, hvordan de i dag diskuterer på lige fod, taler sammen og finder sammen som én gruppe og ikke længere er forskellige nationer, det gør stort indtryk – og håb for fremtiden,” siger han.

#Barents #BeingYoungHere

Bogen distribueres fra Nordisk Journalistcenter. Er ud interesseret i et eksemplar kan du kontakte Elisabeth Bjarløv, eb@dmjx.dk og tlf.: +45 89 440 485.

Mere:

Robota 2018 The Next Generation reaches its final destination