Heikki Jokinen

»Glöm fakta, tjäna pengar«

Pengar ligger bakom helt och hållet påhittade falska nyheter. Företag som Facebook och Google tjänar sina pengar med att folk klickar på annonser på deras sidor. Detsamma gäller för olika mer eller mindre seriösa nyhetssidor på nätet. Ju fler läsare, desto mera annonser och desto mera klick. Då läsare klickar på annonser, kommer pengar in. Inte alla gör det, men tillräckligt många för att skapa inkomst. Ju mer falsk desto fler läsare. Och desto mer pengar. Fake news is business.

Læs mere