NJC expands with activities in Ukraine

Freedom of speach

[Also available in Ukranian below]

A new grant from the Nordic Council of Ministers means that the Nordic Journalist Centre is expanding with a program in Ukraine.

The Nordic Journalist Centre has received a grant from the Nordic Council of Ministers covering professional network activities, training, and support for Ukrainian journalists.

In May 2024, the Nordic Journalist Centre will conduct a series of seminars and workshops at a number of universities and educational institutions in Ukraine, with a focus on how journalists distinguish between facts and fakes, propaganda, misinformation and disinformation.

In addition to the activities in Ukraine, the Nordic Journalist Centre will organize a study trip for Ukrainian journalists to Denmark, where participants will meet colleagues in the Danish media.

“Our colleagues in Ukraine has expressed a need to meet journalists outside Ukraine and share and refresh contemporary journalism skills and tools, after having worked under extreme pressure and conditions in more than two years”, says Nordic Journalist Centre’s head, John Frølich.

“With our new Ukraine program, we hope that we can provide Ukrainian journalists with inspiration and support in their important work of covering the war and everyday life in Ukraine”.

The agreement between the Nordic Journalist Centre and the Nordic Council of Ministers is entitled “Free and independent media support for democratic development in the Nordic-Baltic Region and the adjacent areas”, and it will be provisionally run until 2025.

 

 

Ukranian / Українська:

Новий грант від Ради міністрів Північних країн означає, що Північний журналістський центр розширює програму в Україні.

Північний журналістський центр отримав грант від Ради міністрів Північних країн на діяльність з метою налагодження професійних зв’язків, навчання та підтримку українських ЗМІ та журналістів.

У травні 2024 року Північний журналістський центр проведе серію семінарів і тренінгів у багатьох університетах і навчальних закладах України. Вони будуть присвячені тому, як журналісти відрізняють факти від фейків, пропаганди та дезінформації.

Окрім діяльності в Україні, Північний журналістський центр організує навчальні поїздки для українських журналістів в Данію, де учасники зустрінуться з колегами данських ЗМІ. «Наші колеги в Україні висловили потребу зустрітися з іноземними журналістами, щоб обмінятись знаннями та оновити сучасні журналістські навички та інструменти, після того, як вони працювали під тиском в надзвичайних умовах понад два роки», – каже керівник Північного журналістського центру Джон Фроліх. «З нашою новою українською програмою ми сподіваємося, що зможемо надати українським журналістам натхнення та підтримку в їхній важливій роботі — висвітленні війни та повсякденного життя в Україні».

Угода між Північним журналістським центром і Радою міністрів Північних країн має назву «Підтримка вільних та незалежних ЗМІ для демократичного розвитку в Північно-Балтійському регіоні та прилеглих регіонах», і вона тимчасово діятиме до 2025 року.