NJC activities in Russia

On behalf of the Nordic Council of Ministers, NJC administer activities.

For questions, please contact John Frølich, Head of NJC.

Latest news

Er vi fremmede agenter?

En ny lov i Rusland pålægger medier og enkeltpersoner, der modtager støtte fra udenlandske organisationer at lade sig registrere som ”udenlandsk agent”. Det kan…