YLE KIOSKI NÅR FINSKA UNGA

Viden
Yle Kioski JOURNAL, YouTube

Kioski når varje vecka 45% av de finska ungdomarna. Hur har de lyckats med det? Nora Kajantie, ansvarig producent för Kioski och Peter Westerholm, producent, berättar. 

Av: Peter Westerholm og Nora Kajantie

Det som har möjliggjort vår succé bland de unga är först och främst vår strategi – vi utgår från publikens behov och beteende, och ändrar vår strategi snabbt vid behov.

För det första är vi där de unga är, i huvudsak på tredje plattformer. Yle Kioski har nästan 390 k beställningar och följare på YouTube, Instagram och Facebook, de flesta i åldern 18-29. Enligt färska siffror når Kioskis innehåll 45% av finska ungdomar i åldern 15-29 på veckonivå .

Kioskis har kontakt till 45% av finska ungdomar i åldern 15-29 på veckonivå

Vi har talanger som både förstår och talar det språk som de unga använder, både bokstavligt och bildligt. När det kommer till nyheter väljer vi ämnen som inte genast dyker upp i “gammelnyheterna” och vi jobbar mycket med humor för att få fram budskapen.

Vi har lärt oss via olika försök (och missar) att nischat funkar bäst- vi strävar till att ha egna kanaler och konton för våra huvudprodukter. Vi vill kunna infria vårt användarlöfte så bra som möjligt- om du beställer någon av våra kanaler får du det du beställde istället för en mix av allt möjligt. För tillfället består KIOSKI av tre Instagram-konton, sex YouTube-konton och en Facebook-sida.

Nora Kajantie, KIOSKI, Yle

Nora Kajantie, KIOSKI, Yle

Våra nyheter finns på YouTubekanalen Yle Kioski Journo och Yle Kioski på IG – YouTube har längre, mer nischat och persondrivet innehåll. På IG öppnar vi upp aktuella fenomen och nyheter på vårt eget sätt, och på IG stories har vi rakt-av-nyheter, men väljer bara nyheter som berör målgruppen. Med alla innehåll strävar vi till växelverkan med publiken med både diskussionsöppnare och direkta frågor.

Vår största succe på YouTube, Aleksi Rantamaa, öppnar upp ett ämne i veckan som publiken röstat fram – det kan vara allt från Estonia-katastrofen till Tupac Shakur. Aleksi når en publik som Yle annars har svårt att nå, unga män 18-24 (åldern enligt YouTube).

Utmaningar

Vi har haft massvis med utmaningar, och vi har lärt oss mycket. Vi har jobbat mycket med ämnesval och nyhetskriterier, vårt huvudfokus ligger i de ämnen och vinklingar som är relevanta för målgruppen.

Peter Westerholm, KIOSKI, Yle

Peter Westerholm, KIOSKI, Yle

Vi har även modigt prövat oss fram med nya koncept, hela tiden färdiga på förändring där vi stöder oss på data då vi tar beslut. Vi har även lärt oss att man måste stå ut till sin fördel, både innehållsmässigt och grafiskt- så vi har väldigt starka grafiska signaturer på alla våra produkter. Vi satsar på att stöda och utveckla “personbrand”, som de unga lätt kan följa och identifiera sig med.

Tips:

Utgå från publiken: vilka problem, intressen, drömmar och rädslor har de? Var och hur vill de helst ha sitt innehåll? Och hur kan ni hjälpa dem?

Hitta rätt folk: unga följer till stor del personer. Var även tålmodig med nya koncept, att hitta publiken och få den att växa tar tid.

Nischa Kanalen: vilket är löftet till publiken som uppfylls varje gång? Ha inte för många stjärnor i en korg.

Link:

 

Fakta:

Kioski er produceret af Yle, det finske broadcast og public service medie. Yle Kioski är ett mediebrand för modern journalistik som publicerar innehåll riktat till 15-29- åringar. Publiceringen sker i huvudsak på sociala medier.