Vi lyfter blicken från vardagen och utvidgar vår horisont

Aarhus Kurset, Folk i Norden, Kursus, Viden

Inspiration, nya intryck och ett bredare perspektiv. Det framhäver Kari Pedersen, journalist på Bergens Tidende, som ett positivt utbyte av NJC: s Aarhuskurs.

Kursbeskrivning och registrering: Aarhuskursen 2020

Av Joan Rask

“Jag tycker att det är en uppfriskande möjlighet att utöka vår kunskap och skapa nya kontakter,” säger Kari Pedersen, journalist på Bergens Tidende.

Hon deltar i kursen i Aarhus, som under tre veckor tar nordiska journalister till experter, politiker och beslutsfattare i Norden och EU. Under 2019 startade kursen i Aarhus, och därifrån fortsätter resan till Riga, Stockholm och Bryssel.

Kari Pedersen preciserar att det är väldigt fint att lyfta ögonen från vardagen och se något nytt.

”Även om Östersjön och de nordiska länderna inte direkt är mina bevakningsområden, är jag mycket glad över att ha fått med den delen, eftersom jag som journalist måste vara brett och allmänt orienterad. Jag måste kunna ersätta andra och ha aktuell kunskap om samhällsfrågor, så på det viset blir det relevant, säger hon.

Aarhus-kurset 2019 på besøg i Gellerup, en af de største ghettoområder i Danmark. Foto: Asbjørn Slot Jørgensen

Att ge perspektivet på samhällsfrågor i de nordiska länderna och i EU är ett av kursens huvudmål. Kursen stöds av Nordiska Ministerrådet och deltagaravgiften betalas av deltagarna själva och de nordiska medie-organisationerna. Det är just det breda informativa innehållet och de inspirerande möten med, och besök av, politiker, media och särskilt intressanta institutioner som Kari Pedersen lägger mest vikt vid.

“Detta är nästan en betald tjänstledighet för journalister, liksom när läkare får ledigt och lektorer på universitet blir undervisningsfria, så att de kan fördjupa sig och skapa nya kontakter,” säger Kari Pedersen.

Konstruktiv journalistik

I Aarhus var det ett speciellt besök som gjorde intryck. Gruppen besökte Constructive Institute, den enda institutionen i Norden som uteslutande arbetar och forskar inom konstruktiv journalistik.

”Konstruktiv journalistik är i sig inte okänt, men det är bra att se hur man fokuserar på lösningen snarare än att vara negativ. Det gav mig en teoretisk grund och ett nytt sätt att se på något av det vi arbetar med dagligen, säger den erfarna norska journalisten.

När hon är tillbaka på jobbet på Bergens Tidende kommer hon att redogöra för vad Constructive Institute presenterade för gruppen.

“På så sätt får vi spridit den kunskapen vidare – och kanske kan konstruktiv journalistik bli en del av vår strategi för att få läsarna tillbaka som betalande abonnenter,” säger Kari Pedersen.

Vill du gå Aarhuskursen hösten 2020?

Registrering: Aarhuskursen 2020

Vill du höra mer om Aarhuskursen?

• Kursbeskrivning och registrering: 20-talets första kurs i Aarhus: Hållbarhet – I Norden, i media och i Europa

• Artiklar och information om Aarhuskursen: Aarhuskursen – nyheter

Se også:

(video og artikel)

Fint med information från politiker och beslutsfattare

Paula Tapiola, journalist på Yle. Her i Riga på kursus med NJC. Foto: Joan Rask

Gå på djupet med de andre nordiske Länderna

Fredrik Quistbergh, Sveriges Utbildningsradio. Her i Riga på kursus med NJC. Foto: Joan Rask