Verdensmestre i pressefrihed

Medier, Om NJC, Rusland, Viden, Ytringsfrihed

De nordiske lander topper atter mediefriheds-barometrene, når Reporters Sans Frontiéres’ rangerer internationale medier.  Analyse fra ”The European Centre for Press and Media Freedom” viser samme billede, og den har også fastlagt seks afgørende forudsætninger, der adskiller rammevilkårene i Sverige og Danmark fra det øvrige EU. 

Af Leif Lønsmann, Nordisk Journalistcenter

Da Donald Trump og Vladimir Putin i maj 2018 ankom til Helsinki, blev de i lufthavnen budt velkommen fra store billboards langs motorvejen, med samme tekst på engelsk og russisk: ”Welcome to the land of the free press”.

Finland er uofficiel verdensmester i fri presse, og præsenteres i den seneste udgave af Reporters Sans Frontiéres’ internationale rangliste over pressefrihed, ”World Press Freedom Index 2020” som ”Land of the free press”, kun slået marginalt af Norge, der i de seneste fire år har domineret førstepladsen.

Selvom eksperterne bag listen kalder den et ”snapshot” af pressefriheden, er der én ting, der snarere ligner et stillbillede. Nemlig at listen toppes af fire nordiske lande. Efter Norge og Finland følger Danmark på en tredjeplads og Sverige på en fjerdeplads. Kun Island stikker ud fra svaneflokken med en 15. plads efter en årrække med spændinger mellem politikere og medier. Til sammenligning er USA nummer 45 på listen, og Rusland nr. 149.

Reporters Sans Frontiéres’ internationale rangliste over pressefrihed, ”World Press Freedom Index 2020

De nordiske landes placering på verdensranglisten er blevet bemærket langt udenfor Norden, og Nordisk Journalistcenter mærker, ligesom andre internationale organisationer, en stor efterspørgsel på viden om ”Den Nordiske Mediemodel”.

Senest har ”The European Centre for Press and Media Freedom” (ECPMF) udgivet en rapport om det nordiske mediemirakel. Af praktiske årsager har man valgt at fokusere på Sverige og Danmark, og derfor har rapporten fået titlen ”Media Freedom – Made in Scandinavia”.

Rent faktisk er det lidt uretfærdigt over for Finland og Norge, som nu i otte år har delt og domineret de to topplaceringer på det internationale pressefrihedsindex. At Norge er fravalgt, skyldes formentligt, at Norge ikke er medlem af EU, som har støttet undersøgelsen.

Rapporten peger på seks særkender ved de nordiske medier, som hver for sig og tilsammen er medvirkende til at bringe de nordiske medier i top, når det gælder pressefriheden.

Seks særkender for nordiske medier

1)
Mange medier ejet af formålsdrevne eller filantropiske fonde fremfor af profitdrevne mediegiganter (som i USA) eller magtdrevne oligarker (som i Rusland).

2)
De nordiske lande en relativt velpolstret statsstøtte til medierne, som, kombineret med det nordiske ”armslængdeprincip”, sikrer en mangfoldig og uafhængig mediesektor, hvor staten sikrer medierne uden at styre dem.

3)
Rapporten peger på, at journalister i de nordiske lande har en høj grad af organisering i stærke fagforeninger, der ikke blot sikrer gode arbejdsvilkår og efteruddannelse af journalisterne, men tillige bidrager til en faglig debat om journalistisk kvalitet og etik.

4)
Alle de nordiske lande har stærke offentlige Public Service medier, som både selv sikrer et uafhængigt kvalitetsindhold på radio, tv og web, og samtidig stimulerer de private konkurrenter til at konkurrere på journalistisk kvalitet, hvilket over snart hundrede år har opbygget en stor tillid til mediernes nyhedsdækning.

5)
De nordiske lande har stærke og velkonsoliderede regulerings- og selvreguleringsmekanismer i form af pressenævn, medieombudsmænd mm., der sikrer et fokus på medieetik.

6)
Presse- og ytringsfriheden er beskyttet gennem stærke formuleringer i både grundlove, medielove og straffelove.

Den nordiske mediemodel

Nordisk Journalistcenters virke bygger på ”Den Nordiske Mediemodel” , og det er centrets vision at være et center for fastholdelse, udvikling og udveksling af best practices indenfor den nordiske tradition for pluralisme, transparens og politisk armlængde.

ECPMFs rapport er inspireret af den, i øvrigt nordiske, idé om ”konstruktiv journalistik”, og præsenterer sig selv som ”constructive activism”, hvor fokus er at dyrke, sprede og forbedre det, der virker, fremfor at kritisere det, der ikke virker.

Nordisk Journalistcenter bygger på den samme idé om at holde fast i det, der virker, og styrke, dele og videregive ”best practices” til både nuværende og fremtidige journalister. Udgangspunktet er ”Den Nordiske Mediemodel”, med dens mangeårige tradition for pluralisme, transparens og politisk armlængde.

NJCs visionsdokument: “På vej mod en stærk Nordisk Mediemodel”

Opgaverne og udfordringerne skifter med årene, men formålet med god journalistik er det samme. At bibringe borgerne relevant viden, der styrker dem som aktive samfundsborgere i demokratiet. Og selv Verdensmestre skal holdes til ilden og i form for at forblive verdensmestre.

Mere: