1 800 journalister i exil informerar den ryska befolkningen

Medier, Rusland

Under snart två år efter Rysslands massiva invasion av Ukraina har 1 500–1 800 ryska mediearbetare omlokaliserat sig över hela världen. Berlin, Tbilisi och Riga är de tre största samlingspunkterna för ryska exilmedier, som tillsammans räknar cirka 38 miljoner besök på sina webbplatser varje månad, enligt en ny rapport.

Av Kristoffer Dahl Sørensen

Pressfriheten i Ryssland ligger på mycket låg nivå men ryska exilmedier fortsätter att bedriva kritisk, oberoende journalistik och nå en bred publik både i och utanför Ryssland. Det visar den nya rapporten Current State of Russian Media in Exile utgiven av den europeiska fonden för exilmedier JX Fund.

Ett av rapportens centrala resultat är att upp till 1 800 ryska mediearbetare på över åttio aktiva nyhetsmedier nu jobbar i exil i mer än trettio länder, där Berlin, Tbilisi och Riga utgör de tre största samlingspunkterna. Från Riga verkar till exempel det ledande ryska exilmediet Meduza, och även flera västerländska medier har etablerat redaktioner där riktade till den ryska befolkningen.

Den ekonomiska situationen för många exilmedier är osäker och det är i stor utsträckning donationer som finansierar verksamheten. Ryska exilmedier och -journalister är också ständigt utsatta för trakasserier, hot och cyberattacker, vilket fått flera att börja distribuera sitt innehåll via kanaler som Telegram, TikTok och YouTube som inte är blockerade i Ryssland.

Efter den ryska invasionen av Ukraina har NJC implementerat ett omfattande stödprogram för ryska journalister och medier i exil. Programmet som finansieras av Nordiska ministerrådet fortsätter 2024 och omfattar stipendier för ryska journalister i nordiska mediehus, seminarier och studieresor, samtidigt som NJC också öka sina stödinsatser med nya projekt i Ukraina.