Skt. Petersborg: Pressens vilkår i dagens Rusland

Aktuelt, Journalistik, Kursus, Medier, Rusland,

NY DATO: 20. – 25. marts 2022.

Et kursus om mennesker, medier, presse- og ytringsfrihed i vores store naboland. Med udgangspunkt i Skt. Petersborg stiller vi de centrale spørgsmål: Kan man tale om demokrati og pressefrihed i dagens Rusland?

Af John Frølich 

Er alle medier underlagt streng statskontrol? Hvis ikke, hvad er så forskellen på statsstyrede medier, uafhængige medier og uafhængige, kritiske medier. Er der grænser for pressefriheden på de uafhængige medier, og hvor går de? Hvordan har coronakrisen påvirket det russiske medielandskab og pressefriheden?

I løbet af fem dage besøger vi TV-kanaler, mediehuse, nyhedsbureauer og uafhængige online redaktioner. Vi diskuterer journalistik, ytringsfrihed – og vores egen dækning af Rusland – helt åbent – med russiske kolleger, journalister, redaktører, – og med almindelige, medieforbrugende russere. Der bliver også tid til besøg i tænketanke og brancheorganisationer som Sct. Petersburg Union of Journalists.

Udgangspunktet er de realiteter og arbejdsvilkår mange russiske journalister oplever. Som en af dem, TV-journalist på en af de store statskontrollerede TV-kanaler, siger: “There’s a feeling that we do not fight for our rights. Our Western colleagues are probably wondering why we continue to work under such conditions. It would be very interesting to imagine our foreign colleagues in our shoes. I don’t think many of them would become heroes for the rights and freedom of speech with the risk of losing a job, an apartment or social guarantees”. (Citat fra bogen “Journalistik på russisk”, Barents Press Sverige).

I 2019 udgav Nordisk Journalistcenter rapporten ”Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic countries in News Media of Russia”. Rapporten omfatter analyser af 32 nyhedsmedier I Norge, Sverige, Finland og Danmark, foretaget af undersøgere og forskere fra de fire lande. Den viser en nordisk dækning, der er præget af klare mangler, mistro og en fjendtlig tone. Samtidig har vi meget få nordiske korrespondenter tilbage i det store land.

Kurset vil diskutere disse udfordringer, øge deltagernes viden om det russiske mediesystem, og måske nedbryde et par fordomme undervejs.

Kursusledere

Kurset ledes af Anna-Lena Laurén, en af de førende finske Ruslands-kendere, korrespondent i Moskva for finlandssvenske Huvudstadsbladet og svenske Dagens Nyheter, forfatter til en lang række bøger om Rusland og Malcolm Dixelius, tidl. korrespondent i Moskva for ’Sveriges Radio och Television’, forfatter til bøger om russisk organiseret kriminalitet, dokumentarfilm (om den myrdede journalist Anna Politkovskaya).

Tilmelding og økonomi

Kurset udbydes til journalister og fotografer i de fem nordiske lande samt på Grønland, Færøerne og Åland. Der vil ske en udvælgelse, som sikrer bred nordisk deltagelse. Vi er desværre nødt til at tage et generelt coronaforbehold. Udvikler krisen sig negativt, og det ikke er muligt at rejse til Rusland, får kursusdeltagerne det fulde beløb tilbage.

Tidspunkt: 20. – 25. marts 2022
Sidste tilmeldingsdato: 10. juni 2021

Pris: 20.000 d.kr.

Kursusgebyret dækker ikke:

  • Fly/rejse til og fra Skt. Petersborg
  • Visum til Rusland

 

Tilmelding:

Send en mail til projektkoordinator, Mikkel Odgaard: mo@dmjx.dk

Skriv i emnefeltet hvilket kursus det drejer sig om.

Du bedes desuden oplyse om:

Din journalistiske baggrund

Begrundelse for kursets relevans for dig

Din stilling

Dit fulde navn (som det står i passet)

Adresse

Telefonnummer

Fødselsdato