Skal Norden diskutere og koordinere forsvar og sikkerhed?

Sikkerhed/Forsvar

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd samarbejder om både miljø, kultur og økonomi – men ikke om forsvar eller sikkerhedspolitik. Nu skal en arbejdsgruppe diskutere behovet for at opdatere Helsingforsaftalen set i lyset af den ændrede sikkerhedssituation i Norden.

Nordisk Råd har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for at opdatere Helsingforsaftalen, så de nordiske institutioner også kan diskutere og koordinere forsvar- og sikkerhedspolitik.

– Det er på høje tid, siger leder af Nordisk Journalistcenter, John Frølich.

Han henviser til, at forsvars- og sikkerhedspolitik er rykket højt op på den internationale dagsorden efter krigen i Ukraine. Og med Finland i Nato og Sveriges kommende medlemskab opstår der helt nye muligheder for koordinering og samarbejde i Norden.

– Hvis man ikke kan diskutere tidens mest hotte spørgsmål også i de nordiske institutioner, så risikerer de at blive irrelevante, tilføjer han.

Flere stemmer har efterlyst en opdatering af Helsingforsaftalen, samarbejdsaftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, skriver Nordisk Råd.

Lige nu samarbejder de nordiske lande i Helsingforsaftalen på områder som kultur, økonomi, arbejdsmarked og uddannelse. Aftalen blev senest opdateret i 1996, da Sverige og Finland blev medlemmer af EU.

Vil du vide mere?

Få indsigt i det nordiske samarbejde og den nye nordiske virkelighed på NJC’s hovedkursus til efteråret.

Klar til et fremtidigt samarbejde

Udover de nordiske lande, der allerede er en del af Helsingforsaftalen, består arbejdsgruppen af parlamentarikere fra Færøerne, Grønland og Ålandsøerne samt en repræsentant fra Ungdommens Nordiske Råd.

De skal undersøge, om Helsingforsaftalen trænger til en opdatering, samt om nye politiske områder skal inkluderes i samarbejdet – herunder sikkerhed, beredskab, forsvars- og udenrigspolitik.