Sådan dækker de nordiske medier Rusland

Rusland, Viden
Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia

NJC udgiver ny rapport med titlen: ”Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia”. En gruppe af forskere/undersøgere fra fem lande herunder Rusland under ledelse af lektor Lars Kabel, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har kortlagt, hvordan mediedækningen af Rusland var i de nordiske nyhedsmedier i 2018.

Af: John Frølich 

Download hele undersøgelsen:
Landeanalyse – Nordic-Russian News Coverage  (pdf)
Russia in Nordic News Media (pdf)

Nordiske nyhedsmediers dækning af Rusland var i 2018 grundlæggende negativ og præget af mistro til Ruslands og præsident Putins motiver og handlinger. Der var fokus på Kreml, magt og politik.

Journalistikken var ikke ideologisk vinklet, og det redaktionelle indhold var ikke domineret af koldkrigstænkning, men dækningen har alligevel klare mangler         – Lars Kabel

”Journalistikken var ikke ideologisk vinklet, og det redaktionelle indhold var ikke domineret af koldkrigstænkning, men dækningen har alligevel klare mangler”, siger lederen af det toårige projekt, lektor Lars Kabel, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lars Kabel understreger, at det samtidigt er et vilkår for nyhedsmedierne i Norden at referere den fjendtlige retorik som ministre og andre politikere ofte anvender om præsident Putin og relationerne til Rusland. Det tonede mediedækningen i alle de nordiske lande. Rusland blev i 2018 i hele Norden beskrevet som et fjendtligt land.

Rapporten: Russia in Nordic News Media

De centrale observationer og pointer fremgår af en ny rapport, som NJC i disse dage udgiver under titlen: Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia. Undersøgelsen er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Seks forskere/undersøgere fra Rusland, Danmark, Finland, Norge og Sverige har deltaget.

Svetlana Bodrunova, Asbjørn Slot Jørgensen, Anders Mård, Anja Aaheim Naper, Jonathan Norström og projektleder Lars Kabel kortlagde i 2018 i alt 1.832 web- og avisartikler og nyhedsindslag fra 42 af de store mediehuse og tv-stationer i de fem lande. Gruppen analyserede dækningen af præsidentvalget i marts 2018, alle offentliggjorte artikler og tv-indslag om Rusland i maj måned samt udvalgte temaer i de forskellige lande.

Den russiske dækning af Norden

Også den russiske dækning af Norden er analyseret i rapporten. Fra Moskva kom i 2018 den ’hårde’ udlandsdækning med vægten lagt på Norden som en del af et Europa i kaos, med tabloid nyhedsflow og ind imellem eksempler på amoralsk nordisk kultur som en kontrast til stærke russiske familieværdier.

I det Europavendte Nordvestrusland med metropolen Skt. Petersborg i centrum var det den ’bløde’ nyhedsdækning, der dominerede i de relativt få nyhedsmedier, der overhovedet interesserede sig for Danmark, Norge og Sverige, nabolandet Finland fik langt større opmærksomhed.

Den nordvestrussiske mediedækning af Norden var afpolitiseret, der var et flow af ofte ’positive’ nyheder om, hvad der i 2018 foregik i Norden med fokus på det, der kunne tjene som inspiration for russerne selv, lyder konklusionen. Der var altså ingen regional gensidighed i det negative. Når afstandene blev kortere, relationerne tættere, ændrede mediedækningen sig.

Neutrale journalistiske standarder en mangelvare

Rapporten indeholder også informationer og analyser indsamlet gennem interview med 30 russiske redaktører og to professorer på tre researchrejser til Rusland i 2017 og 2018. Et ganske omfattende materiale med en lang række pointer indsamlet med den målsætning at kunne beskrive det, der foregik, set fra Rusland, i dets egen ret.

Nyhedsdækningen i 2018 bar naturligt præg af de mange konflikter mellem Rusland og Vesten. Besættelsen af Krim i 2014, NATO-soldater i Norge og Baltikum og gensidige sanktioner var i spil.

Men rapporten rejser alligevel spørgsmålene: Hvor i mediedækningen er hele Den Russiske Føderation og det store, forskelligartede samfund? Hvor er de russiske republikker, hvor er minoriteterne? Bruger redaktionerne neutrale journalistiske standarder, når det gælder Ruslandsdækningen? Hvad vil nordiske medier og redaktører egentlig med deres Ruslandsdækning?

 

Download hele undersøgelsen: