Rekordstort intresse för NJC’s klimatkurser

Klima/Miljø, Kursus

Mer än 50 deltagare har anmält sig till höstens klimatkurs i Reykjavik. NJC har därför skapat en extra kurs så att det finns plats för fler.

Af Kirstine Ottesen

För tredje gången ordnar Nordiska journalistcentret en kurs om klimatförändringar. Årets kurs äger rum på Island och syftet är att ge nordiska journalister kunskap, nätverk och verktyg för att täcka klimatdebatten. Årets klimatkurs på Island har fått så många anmälda att Nordiska journalistcentret ordnar en andra kurs för att så många som möjligt ska kunna delta. Totalt har 32 deltagare antagits till de två kurserna och det finns fortfarande intresserade på väntelistan.

“Varje år har intresset varit stort, men i år har det överträffat alla våra förväntningar. Vi är mycket nöjda med det stora intresset, eftersom det visar att vi har träffat rätt och att det finns ett momentum just nu för att gå djupare och utveckla klimatjournalistiken”, säger John Frølich, chef för Nordiska journalistcentret.

“Klimatet är ett extremt komplicerat område att täcka, eftersom det utvecklas mycket långsamt och förändringarna inte stannar vid nationsgränserna. Dessutom finns det en stor risk för ett “bakslag” just nu. Signalerna är mycket tydliga. Det ena EU-landet efter det andra återupptar kolkraftverk. Europeiska kommissionen har bett Norge att fortsätta utforska olje- och gasfyndigheter och upprätthålla produktionen även efter 2030. Detta kräver att vi skärper vårt fokus på det här området, och vi kan redan nu lova att vi kommer att hållas en klimatkurs våren 2023″, tillägger han.

Klimatfrågan är aktuell inom alla ämnesområden

De två kurserna följer efter varandra och leds av två starka kursledare. Sigrún Stefánsdóttir, journalist och lektor i journalistik vid universitetet i Akureyri, och Rasmus Thirup Beck, som ingår i gruppen Klimatjournalisterna.

“Kursen ger den moderna journalisten redskap att hantera klimatfrågan med. Det är en bra idé att hela redaktioner kläs på, oavsett om man skriver om kultur eller politik, eftersom klimatförändringarna är en aktuell fråga oavsett ämnesområde. Kursen lär ut hur man gör klimathistorier mer lättförståeliga och hur man närmar sig historier om greenwashing”, säger Rasmus Thirup Beck.

I år kommer en av kurserna att äga rum nästan samtidigt med Arctic Circle-konferensen. Det ger dig tillgång till en buffé av vetenskapliga presentationer och debatter med några av världens ledande klimatforskare, påpekar Rasmus Thirup Beck. Han ser också fram emot att själv besöka Island och få en närmare titt på den isländsk användningen av geotermisk energi.

Nordiska journalistcentret står också bakom ett annat nordiskt projekt, Nordic Education Network for Innovative Climate Journalism, som syftar till att utveckla nya fortbildningskoncept för klimatjournalistik i Norden. Detta görs tillsammans med Institutt for Journalistikk i Oslo och Medieinstitutet Fojo i Kalmar, Sverige.