Public service på Färöarna undviker uppsägningar

Medier

Färöarnas ledande nyhetsmedia Kringvarp Føroya kommer inte att drabbas av den större uppsägningsrunda som tidigare befarades. Budet var att public service-broadcastern skulle vara tvungna att säga upp anställda och spara flera miljoner i nästa års budget, men nu ställs Lavtinget inför ett nytt lagförslag där inbesparingskravet mer än halverats och uppsägningarna uteblir.

Av Kristoffer Dahl Sørensen

Till en början såg det väldigt dystert ut. Färöarnas public service-media Kringvarp Føroya, med cirka åttio anställda, skulle säga upp var tionde eftersom licensintäkterna inte såg ut att kunna täcka de stigande utgifterna 2024. Budgeten krävde att 8,4 miljoner danska kronor skulle sparas in, vilket hade inneburit att flera sändningar, timnyheter och innehåll för både barn och vuxna skulle drabbas allvarligt.

Nu har sparkravet delvis dragits tillbaka och de planerade uppsägningarna ställts in, säger journalist och redaktör Jón Brian Hvidtfeldt på Kringvarp Føroya. Regeringen kommer att presentera Lavtinget med en proposition där inbesparingarna minskats från över åtta till cirka tre miljoner kronor. Detta genom att höja licensavgiften med tretton kronor från och med nästa år.

Jón Brian Hvidtfeldt välkomnar den politiska viljan att komma Kringvarp Føroya till mötes men säger också att en känsla av maktlöshet fortfarande kvarstår. Programtablån kommer att påverkas, och än så länge handlar det bara om ett förslag, som kan behandlas i underhuset tidigast efter julhelgen.

”Alla som fått besked om uppsägning har återkallats, och samtliga har accepterat. Det finns så gott som ingen annanstans att ta vägen. Det är en generell utmaning för branschen på Färöarna”, säger Jón Brian Hvidtfeldt.

Nedskärningar och ljuspunkter
”Det saknas en viss drivkraft hos färöiska medier. Som journalister kan vi inte göra det vi satts till världen för att göra. Hot om inbesparingar är vardag på privatägda medier – det har varit nedskärningar på nedskärningar i flera år, och det finns så gott som inga journalisttjänster kvar på den privata marknaden. Hela medielandskapet befinner sig i en ond spiral”, säger Jón Brian Hvidtfeldt. ”

Han anser också att den färöiska mitten-vänsterregeringen, som kom till makten förra året, inte levt upp till sina löften i regeringsprogrammet om att stärka förutsättningarna för privata och offentliga medier.

Rólant Waag Dam är journalist vid den färöiska redaktionen av danska nyhetsmediet Frihedsbrevet, som beskriver sig som ”maktkritiskt, oberoende och kompromisslöst”. Han är också tidigare journalist och redaktör på Kringvarp Føroya, och menar liksom Jón Brian Hvidtfeldt att det är oerhört positivt att public service nu kan undvika uppsägningar.

”Den ursprungliga sparplanen sände chockvågor genom den redan utsatta, lilla journalistiska miljön på Färöarna. Vi har byggt vårt samhälle på fria medier, och förutsättningen för fria medier är starka medier. Lyckligtvis har den politiska sidan lyssnat på signalerna”, säger Rólant Waag Dam. Han poängterar samtidigt att medielandskapet på Färöarna ändå är nyanserat.

”På Frihedsbrevet upplever vi stor efterfrågan och tillväxt av antalet medlemmar. Det behövs en kritisk och djupgående journalistik också på Färöarna, och folk är villiga att betala för den. Vi ska inte bara måla fan på väggen. Situationen för de färöiska medierna är allvarlig, men nya friska vindar blåser också från privata håll”, säger Rólant Waag Dam.