Formål, mål og strategisk fokus

Formål

Udgangspunktet for Nordisk Journalistcenter er de sunde, åbne nordiske demokratiers tradition for en fri presse og for ytringsfrihed – samt mediernes rolle i at fastholde denne position i et globaliseret samfund med stadigt større udfordringer.

Nordisk presses position i samfundet som den frie vagthund, den fjerde statsmagt, er et nordisk brand, som bør dyrkes og udvikles med en langsigtet strategi.

Med Nordisk Journalistcenter ønsker vi overordnet set at:

  • Være en aktiv og synlig partner i nordisk samhørighed og netværk blandt journalister
  • Facilitere den nordiske samtale og debat i medierne med værdimæssigt udgangspunkt i ytrings- og pressefriheden
  • Styrke journalistikken især i de nordatlantiske områder

I august 2019 udarbejdede NJC positionspapiret “Den nordiske mediemodel”. Det skete på foranledning af Nordisk Ministerråd.

Mål 

Vi vil realisere formålene gennem:

• Nordisk Journalistcenter som community – herunder videreudvikling af njc.dk som et moderne, nordisk mødested for medier, politikere og andre med interesse for nordiske forhold.

• Gensidig kundskabsudveksling blandt journalister og mediefolk på tværs af nordiske grænser og områder via dialogmøder, facilitering af og tilrettelæggelse af introducerende medie-seminarer før større nordiske initiativer.

• Netværksopbygning, kendskab og samarbejde mellem journalister i Norden.

• Udvikling af en aktivitet omkring Nordisk Råds årlige sessioner som en særlig event, hvor journalister kan møde politikere og hvor aktuelle nordiske emner kan bringes frem.

• Kortlægning af selvcensur, pressefrihed og ytringsfrihed i hele Norden. Iværksættelse af en undersøgelse af nordiske forhold til selvcensur i alle regioner, afrapportering af undersøgelsens resultater på konference og opfølgning via videns-baserede workshops med emner afledt af undersøgelsen.

• En særlig indsats for journalistikken i Nordatlanten (Island, Grønland, Færøerne).

• En afgørende test af NJC’s historisk set stærkeste brand, Aarhus-kurset. Et kursus for nordiske mediefolk. Kurset har undergået store moderniseringer, er bl.a. kortet ned til 3 uger for 16 deltagere, har øget fokus på nye medier og mulighederne for at monitorere det politiske Norden via sociale medier. Kurset kulminerer med deltagelse i Nordisk Råds årlige session.

Aarhus-kurset har været NJCs adelsmærke siden 1957. Oprindeligt var det tre måneder langt forløb. Kurset er medfinansieret af deltageres arbejdspladser samt de nordiske journalistforbund. Navnet Aarhus-kurset er fx indskrevet i den svenske journalistoverenskomst – hvis du bliver optaget, betaler det svenske journalistforbund automatisk for deltagelse og din arbejdsgiver har pligt til at give dig fri. Kurset har været fødekæde til mange hundrede nordisk orienterede journalister igennem alle årene og får hvert år fantastiske evalueringer.

Netværk og nye medier

I det senere år er der sket et paradigmeskift for NJC, der er gået fra at være et center med fokus på kurser og netværk til et NJC som værksted for viden, workshop, studieture, netværk og community. Samtidig fortsættes og intensiveres inddragelsen af nye medier og metoder i selve løsning af opgaven.

NJC har i de seneste år samarbejdet med Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling samt med NR-støttede projekter for et integrere en del af vores seminar-indsats med initiativer, som relaterer til fællesnordiske projekter.

Erfaringerne har været særdeles positive, særligt når vi har kombineret indsatsen med et fokus på sociale mediers rolle – ikke mindst i den nordiske, politiske debat. Det medførte fx mere end en fordobling af tweets fra NR’s sessioner, at da NJC- journalister fra Aarhus-kurset begyndte at følge rådets sessioner intensivt efter først at være dykket ned i Twitter-mediets finesser og søgefunktioner.

Aarhus-kurset: Det digitale, politiske Norden
Et tre-ugers intensivt kursus i digital, politisk overvågning med kulmination ved Nordisk Råds sessioner.

  • Første uge i Aarhus med intensiv undervisning i digitale og sociale medier i et nordisk perspektiv
  • Anden uge i Bruxelles besøger i EU
  • Tredje uge i den hovedstad, der huser Nordisk Råds session (i samarbejde med Nordisk Råds kommunikationsafdeling)
NJC, Anders Lange, Cecilia Malmström

NJC skaber kontakter. Her takker Anders Lange EU kommissær Cecilia Malmström for en eksklusiv time med NJC-kursister (Strassbourg)

Facilitering af nordiske events

NJC/DMJX har de seneste år afprøvet nye former for service for nordiske journalister for at sikre, at medier mødes og danner netværk på tværs af de nordiske lande.

I det omfang, budgettet tillader, vil vi fortsætte med at tilbyde journalistfaglig faciliteret adgang til nordiske initiativer som Bokmässan i Gøteborg, Nordisk Råds sessioner, Northern Character Film Festival i Murmansk, Nordiske Nætter i Aarhus m.fl.