Formål, mål og strategisk fokus

Formål

Udgangspunktet for Nordisk Journalistcenter er de sunde, åbne nordiske demokratiers tradition for en fri presse og for ytringsfrihed – samt mediernes rolle i at fastholde denne position i et globaliseret samfund med stadigt større udfordringer.

Nordisk presses position i samfundet som den frie vagthund, den fjerde statsmagt, er et nordisk brand, som bør dyrkes og udvikles med en langsigtet strategi.

Med Nordisk Journalistcenter ønsker vi overordnet set at:

  • Være en aktiv og synlig partner i nordisk samhørighed og netværk blandt journalister
  • Facilitere den nordiske samtale og debat i medierne med værdimæssigt udgangspunkt i ytrings- og pressefriheden
  • Styrke journalistikken især i de nordatlantiske områder

Mål 

Vi vil realisere formålene gennem:

• Nordisk Journalistcenter som community – herunder videreudvikling af njc.dk som et moderne, nordisk mødested for medier, politikere og andre med interesse for nordiske forhold.

• Gensidig kundskabsudveksling blandt journalister og mediefolk på tværs af nordiske grænser og områder via dialogmøder, facilitering af og tilrettelæggelse af introducerende medie-seminarer før større nordiske initiativer.

• Netværksopbygning, kendskab og samarbejde mellem journalister i Norden.

• Udvikling af en aktivitet omkring Nordisk Råds årlige sessioner som en særlig event, hvor journalister kan møde politikere og hvor aktuelle nordiske emner kan bringes frem.

• Kortlægning af selvcensur, pressefrihed og ytringsfrihed i hele Norden. Iværksættelse af en undersøgelse af nordiske forhold til selvcensur i alle regioner, afrapportering af undersøgelsens resultater på konference og opfølgning via videns-baserede workshops med emner afledt af undersøgelsen.

• En særlig indsats for journalistikken i Nordatlanten (Island, Grønland, Færøerne).

• En afgørende test af NJC’s historisk set stærkeste brand, Aarhus-kurset. Et kursus for nordiske mediefolk. Kurset har undergået store moderniseringer, er bl.a. kortet ned til 3 uger for 16 deltagere, har øget fokus på nye medier og mulighederne for at monitorere det politiske Norden via sociale medier. Kurset kulminerer med deltagelse i Nordisk Råds årlige session.

Aarhus-kurset har været NJCs adelsmærke siden 1957. Oprindeligt var det tre måneder langt forløb. Kurset er medfinansieret af deltageres arbejdspladser samt de nordiske journalistforbund. Navnet Aarhus-kurset er fx indskrevet i den svenske journalistoverenskomst – hvis du bliver optaget, betaler det svenske journalistforbund automatisk for deltagelse og din arbejdsgiver har pligt til at give dig fri. Kurset har været fødekæde til mange hundrede nordisk orienterede journalister igennem alle årene og får hvert år fantastiske evalueringer.

Generel strategisk fokus: Ytrings- og pressefrihed i Norden

Ytringsfrihed, pressefrihed og selvcensur er begreber, som udfordres globalt såvel som lokalt i disse år.

Fanatisme truer ytringsfriheden og den nordiske tradition for satire og fri dialog.

Den frie og uafhængige presse, som er er et særligt nordisk kendetegn, udfordres af nye ejerstrukturer i pressen. Pressens rolle i mindre samfund og dens ansvarlighed er jævnligt under pres for selvcensur.

NJC vil i den forbindelse gennemføre analyser og undersøgelser af nordiske journalisters selvcensur med fokus på tre elementer:

En indholdsanalyse, hvor bestemte tema eller bestemte sager belyses på tværs af de nordiske landes og selvstyreområders medier.

Analysen har til formål at fokusere på, hvorvidt der er forskel på graden af og indstillingen til selvcensur på tværs. Vil der eksempelvis være forskel på, hvordan forskellige emner behandles?

Det er velkendt, at medierne i Sverige har en helt anden tærskel for beskrivelsen af etnicitet, end det er tilfældet i andre lande mens eksempelvis problemer med pædofili har svært ved at komme frem i de grønlandske medier.

En kvantitativ analyse, hvor redaktører og journalister i hele Norden via en spørgeskemaundersøgelse skal tage stilling til spørgsmål relateret til selvcensur og ytringsfrihed.

Analysen har til formål at vise ligheder og/eller forskelle på tværs af de nordiske lande. Resultatet af undersøgelsen vil kunne bruges til at rette speciel fokus på problemstillinger som generelt viser sig at have svært ved at trænge ud i offentligheden på grund af selvcensur eller på særlige kulturelle eller geografiske forskelle som resulterer i undertrykkelse af bestemte temaer eller emner i visse områder af Norden.

Undersøgelsen vil desuden tjene som en eksplorativ fase for den efterfølgende kvalitative analyse – forstået sådan at de problemstillinger som viser sig vil danne grundlag for den spørgeguide, som nedenstående analyse kommer til at bygge på.

En kvalitativ analyse, hvor der interviewes udvalgte redaktører og journalister fra hvert af de nordiske lande og selvstyreområder. Som beskrevet ovenfor vil interviewene dykke ned i de problemstillinger som viser sig relevante i forbindelse med den kvantitative analyse.

Den samlede undersøgelse tænkes brugt på følgende måder:

  • Som grundlag for en tværgående debat om selvcensur med udspring i njc.dk
  • Som udgangspunkt for en konference om emnet/konferencer i flere områder
  • Som udgangspunkt for en debat i regi af Nordisk Journalistforbund

Gennemførelse af nogle af disse punkter er afhængig af den tidsmæssige plan for undersøgelsen og det kan blive nødvendigt at skubbe til 2017.

NJC fortsætter arbejdet med at skabe og støtte et netværk af dygtige journalister, så også de mest udsatte og fjernere egne af Norden fastholder traditionen for en kritisk, konstruktiv presse.

Undersøgende journalistik vil i fremtiden udgøre vor eksistensberettigelse som privat, uafhængigt mediehus. Daglige nyheder er jo i høj grad baseret på informationsjournalister hos diverse myndigheder og virksomheder. Der, hvor vi i fremtiden skal vise vor styrke, er i den undersøgende journalistik. Den journalistik, som ellers ikke vil blive lavet.

Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq AG, Grønland.)

Netværk og nye medier

I det senere år er der sket et paradigmeskift for NJC, der er gået fra at være et center med fokus på kurser og netværk til et NJC som værksted for viden, workshop, studieture, netværk og community. Samtidig fortsættes og intensiveres inddragelsen af nye medier og metoder i selve løsning af opgaven.

NJC har i de seneste år samarbejdet med Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling samt med NR-støttede projekter for et integrere en del af vores seminar-indsats med initiativer, som relaterer til fællesnordiske projekter.

Erfaringerne har været særdeles positive, særligt når vi har kombineret indsatsen med et fokus på sociale mediers rolle – ikke mindst i den nordiske, politiske debat. Det medførte fx mere end en fordobling af tweets fra NR’s sessioner, at NJC- journalister fra Aarhus-kurset fulgte rådets sessioner intensivt efter først at være indført i de nye mediers muligheder.

NJC vil under Netværk og nye medier gennemføre følgende aktiviteter:

Online Community
Njc.dk som knudepunkt for et online community.

Det nye njc.dk har følgende kendetegn:

  • Sitet er centrum for et nordisk journalist-community, der omfatter njc.dk, NJC på Facebook, Facebook-grupper og Twitter

Aarhus-kurset: Det digitale, politiske Norden
Et tre-ugers intensivt kursus i digital, politisk overvågning med kulmination ved Nordisk Råds sessioner.

  • Første uge i Aarhus med intensiv undervisning i digitale og sociale medier i et nordisk perspektiv
  • Anden uge i Bruxelles besøger i EU
  • Tredje uge i den hovedstad, der huser Nordisk Råds session (i samarbejde med Nordisk Råds kommunikationsafdeling)
NJC, Anders Lange, Cecilia Malmström

NJC skaber kontakter. Her takker Anders Lange EU kommissær Cecilia Malmström for en eksklusiv time med NJC-kursister (Strassbourg)

Facilitering af nordiske events

NJC/DMJX har de seneste år afprøvet nye former for service for nordiske journalister for at sikre, at medier mødes og danner netværk på tværs af de nordiske lande.

I det omfang, budgettet tillader, vil vi fortsætte med at tilbyde journalistfaglig faciliteret adgang til nordiske initiativer som Bokmässan i Gøteborg, Nordisk Råds sessioner, Northern Character Film Festival i Murmansk, Nordiske Nætter i Aarhus m.fl.