Nyt kursus i Island: Klimaet og Arktis efter Covid-19

Klima/Miljø, Kursus, Viden

Vi rejser til Island for at se på klimakrisen og diskuterer, hvordan vi som journalister kan forbedre og skærpe klimadækningen. Kurset falder sammen med Arctic Circle, verdens største Arktis-konference med ca. 2000 diplomater, politikere og klimaforskere.

Af John Frølich 

Tilmelding
Island: Klimaet og Arktis efter Covid-19

Kulforbruget et mindsket. Vi flyver mindre. Industrien rykker tættere på forbrugerne. Vi arbejder hjemme. Luften er renere. CO2- udledningerne er faldet. Og vi ved nu, at globale indsatser kan gennemføres hurtigt, hvis viljen findes. Er corona-pandemien ligefrem en gave til klimaet?

Eller vender vi blot tilbage til normalen, når pandemien er nedkæmpet? Måske har vi ligefrem brugt så mange penge på hjælpepakker, at klimaindsatsen vil lide skade?

Alt det skal vi diskutere på dette kursus i Reykjavik. Målet er at skærpe vores egen klimajournalistik og målrette den de nyeste udfordringer.

Klimaforandringerne udvikler sig hurtigere i Arktis end i nogen anden del af verden. Samtidig truer en ny stormagtsrivalisering i Arktis, hvor USA, Rusland, Kina og mange andre alle vil have del i fisken, olien, gassen, mineralerne og de nye arktiske sejlruter. Det er i Arktis, at menneskets evne til at leve i balance mellem klima og udvikling lige nu udfordres mest intenst.

Vi tager til Island for at møde aktivister, fiskere og forskere, erhvervsledere og Islands beslutningstagere, der under coronaen har håndteret formandskabet både for Nordisk Råd og Arktisk Råd. I det sydlige Island skal vi opleve gletsjere og klimaforandringer på tæt hold, og vi skal møde mennesker i fiskeriet, der mærker på egen krop, hvordan klimaforandringerne udfordrer det klassiske erhverv.

Mens vi er i Island, afholdes konferencen Arctic Circle, verdens største tilbagevendende Arktis-konference med deltagelse af 2000 førende forskere, diplomater, industriledere og politiske beslutningstagere. Vi deltager i key events og inviterer udvalgte nøglepersoner til særskilte diskussioner.

Målet er, at vi alle bliver klogere på udfordringerne i Arktis og samtidig får nye værktøjer til dækning af klimakrisen. Kurset vil kræve forberedelse og din aktive indsats i flere workshops om klimajournalistik undervejs.

Kurset udbydes til journalister og fotografer i de fem nordiske lande samt på Grønland, Færøerne og Åland. Der vil ske en udvælgelse, som sikrer bred nordisk deltagelse.

Corona

Vi er desværre nødt til at tage et generelt corona-forbehold, selv om vaccinationsprogrammer er i gang overalt. Udvikler krisen sig endnu en gang negativt, og det ikke er muligt at rejse til Island, får kursusdeltagerne det fulde beløb tilbage.

Dato

11. – 17. oktober 2021

Økonomi

Kursusgebyr: 24.000 DKK

Prisen dækker hotel, transport i Island og de fleste måltider, men ikke fly til og fra Island.

Tilmelding

Skal senest ske den 10. juni 2021.

Ansøgning for friplads skal ske senest 7. juni – se information nedenfor for dit land.

Du tilmelder dig ved at sende en mail inden ansøgningsfristen til projektkoordinator, Mikkel Odgaard:

mo@dmjx.dk

Bemærk du er først optaget på kurset, når du har modtaget en mail, der bekræfter, at du er optaget. Vi giver besked kort efter ansøgningsfristen.

Skriv i emnefeltet hvilket kursus det drejer sig om.

Du bedes desuden oplyse om:

Din journalistiske baggrund

Begrundelse for kursets relevans for dig

Din stilling

Dit fulde navn (som det står i passet)

Adresse

Telefonnummer

Fødselsdato

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Læs mere om fripladser, stipendier og støtte i kursus-beskrivelsen.

 

Kursusledere

Kursusledere er Sigrún Stefánsdóttir (IS.) og Martin Breum (DK.)

Sigrún Stefánsdóttir har arbejdet som journalist i Island, som programchef hos RUV og undervist i journalistik på Universitet i Island og Universitet i Akureyri. Hun har et doktorat i mediekundskab fra Universitet i Minnesota.

Sigrun har ledet Nordisk Journalistcenter og arbejdet som informationschef hos Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i seks år. I dag underviser hun på universitetet i Akureyri og arrangerer kursus på freelance basis. Hun bor i det nordlige Island.

 

Martin Breum er journalist og forfatter. Han har dækket udviklingen i Arktis i de seneste ti år, herunder i flere bøger om den arktiske udvikling; senest på dansk Hvis Grønland river sig løs (Gyldendal 2018) og på engelsk Cold Rush (McGill University Press 2018).

Han skriver bl.a. for Weekendavisen (DK), ArcticToday.com (US), Sermitsiaq (Gr.), ArcticToday.com (US) og EUobserver.com (Brux.). Læs mere på www.martinbreum.dk