Nye netværk for klima-interesserede journalister

Klima/Miljø, Netværk

NJC etablerer et nyt netværk for russiske og nordiske journalister med fokus på klimajournalistik

Af Mikkel Odgaard

Klimakrisen kalder på kritiske journalister, der er klædt på til at håndtere det komplekse område og kan levere en dækning af høj kvalitet.

Det er fundamentet for et nyt klimanetværk for nordiske og russiske journalister, som Nordisk Journalistcenter med nordiske partnere, Barents Press Sverige, BP Norge og BP Russia, lancerer i januar 2022.

“Vi ser, hvordan naturen ændrer sig i den nordiske region, og hvordan dette giver nye muligheder for industri, arbejdspladser og transport. Nogle politikere ser, at deres lokalområde kan få mangedoblet antallet af arbejdspladser, mens andre oplever, hvordan befolkningen og naturen kommer til at vige for råstofudvinding,” siger John Frølich, daglig leder af NJC.

“Klimaet er et yders komplekst område at behandle journalistisk, og ændringerne stopper ikke ved landegrænserne. Derfor er der brug for at kunne arbejde på tværs af grænser og håndtere de mange facetter ved klimaændringerne. Det skal det nye netværk hjælpe med til,” tilføjer Frølich.

Det nye klimanetværk skal give de medvirkende journalister ny viden, nye værktøjer og potentielle samarbejdspartnere på tværs af Norden og Nordvestrusland. Gennem udveksling skal deltagerne blive klogere på forskellige aspekter af klimadebatten så som energi, innovation, miljø, sikkerhed, menneskerettigheder og levevilkår.

I netværket skal der også udarbejdes en digital værktøjskasse eller håndbog, der kan hjælpe journalister i deres daglige arbejde med klimajournalistik.

Nordisk Ministerråd har bevilget 470.000 DKK. til opbygning og aktiviteter frem til juni 2023.

Bevilling giver gratis værktøjer og efteruddannelse til journalister

I et andet projekt, ‘Nordisk uddannelsesnetværk for innovativ klimajournalistik’, skal NJC udvikle nye efteruddannelseskoncepter for klimajournalistik i Norden.

Dette sker sammen med Institutt for Journalistikk i Norge og Medieinstitutet Fojo i Kalmar, Sverige.

Målet er at udvikle og afprøve nye metoder til netværksbaseret efteruddannelse, udveksling og transnationalt samarbejde med fokus på fremtidens krav til journalistiske kompetencer i relation til den grønne omstilling. Helt konkret skal der udvikles nye, digitale læringsredskaber, databaser og kildesamlinger til journalister.

”Med de to klimaprojekter har vi dels den teoretiske overbygning i form af nye uddannelseskoncepter og læringsredskaber, dels et netværk for nordiske og russiske journalister, hvor redskaberne kan afprøves i praksis, så vi sikrer, at kurserne er ‘state of the art’,” understreger John Frølich, leder af Nordisk Journalistcenter.

Alle resultater og produkter vil efterfølgende blive stillet til rådighed for andre uddannelsesinstitutioner, medier og journalister i Norden.

Nordisk Ministerråd har bevilget 375.000 til opbygning og aktiviteter i netværket i to år gennem rådets mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, Nordplus.