Ny finansiering för nordiskt journalistsamarbete

Netværk, Viden

NJC kan även 2024–2025 fortsätta erbjuda kurser och aktiviteter för nordiska journalister tack vare ny finansiering från Nordiska ministerrådets Demos-program.

Av Kristoffer Dahl Sørensen

NJC fortsätter under 2024–2025 utvidga samarbetet mellan journalister i Norden. Det möjliggörs av ny finansiering på ca. en miljon SEK via Demos-programmet under Nordiska ministerrådet. Medlen allokeras via ett samlat ramprogram med rubriken ”Nordiskt journalistsamarbete i en ny nordisk verklighet” som omfattar nya kurser, seminarier och konferenser som ska gynna nordiska journalisters fortbildningsmöjligheter och i slutändan säkra en mer välinformerad nordisk allmänhet.

”Den nordiska regionen befinner sig i en brytningstid. Många år av balanspolitik har förvandlats till konkret säkerhetspolitiskt samarbete med samtliga länder i samma allians. Samtidigt har Norden ambitionen att bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Ökat samarbete erbjuder bra momentum för att lyfta fram det nordiska perspektivet i journalistiken”, säger ledaren för NJC John Frølich.

Konkret omfattar ramprogrammet den traditionella nordiska journalistkursen, även kallad Aarhus-kursen, som 2024 tar deltagarna till Köpenhamn, Reykjavik och Nuuk, samt en klimatfokuserad kurs i Reykjavik och en kurs i Finland år 2025 med fokus på försvar och säkerhet. Därtill kommer ytterligare seminarier i Köpenhamn, Reykjavik och Nuuk under rubriken ”Nordiskt – nordatlantiskt journalistsamarbete”.