Nordisk Journalistcenter er tilbage på den nordiske finanslov

Om NJC

På den årlige session i Nordisk Råd blev det i denne uge besluttet, at bevillingen til NJC skal genoprettes og føres tilbage til niveauet fra 2017. Det lover godt for nordisk journalistsamarbejde i en svær tid, lyder det fra NJC’s advisory board.

Med en bevilling på en million kroner hos Nordisk Råd er Nordisk Journalistcenter tilbage på sporet og kan fortsætte sit arbejde som det eneste center, der tilbyder kurser og medieindsats med et nordisk perspektiv.

”Det er en rigtig og vigtig beslutning i det nordiske samarbejde, og jeg vil gerne rose Nordisk Råd for at have vendt denne sag. Vi har haft en meget reel frygt for, at samarbejdet om uddannelse af journalister i nordiske og internationale relationer skulle ophøre, fordi grundfinansieringen, der gør det hele muligt, decideret var blevet afbrudt. Jeg vil også gerne rose NJC-sekretariatet, som har været i stand til at opretholde en god drift og den nødvendige nordiske aktivitet i disse år, hvor det er gået stejlt op ad bakke. De tider, vi er i, er en påmindelse om de værdier, der ligger til grund for NJC’s aktiviteter, og vi har demokratiets og ytringsfrihedens fane med os, når vi beskedent fejrer denne glade nyhed,” siger Olav Njaastad, der repræsenterer norske journalister i NJC’s advisory board.

NJC, der har base i Aarhus og har eksisteret siden 1957, har de sidste 15 år flere gange været truet på sin eksistens. Sidste gang var i sommeren 2020, hvor Nordisk Ministerråd meddelte, at hele bevillingen ville blive fjernet fra januar 2021.

Baggrunden var Nordisk Ministerråds nye vision og strategi, der handler om, at Norden inden 2030 skal udvikles til verdens mest bæredygtige, integrerede og grønne region. For at skaffe midler til denne omstilling besluttede man at skære 20 procent fra Nordisk Ministerråds støtte til kulturområdet, herunder bevillingen til NJC, som budgetteknisk er en del af kulturbudgettet.

Men ikke alle var enige i beslutningen, og i sidste øjeblik lykkedes det daværende fødevareminister og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen at sikre Nordisk Journalistcenter 250.000 kroner om året. Sidenhen fik centeret en bevilling på en million kroner over den danske finanslov, og man har således kunnet fortsætte aktiviteterne med blandt andet Nordens ældste kursus for journalister, Aarhus-kurset.

Flere penge, flere muligheder 

Et af argumenterne fra Nordisk Råd, der har indstillet NJC til at få genoptaget bevillingen, har peget på, at NJC’s aktiviteter udvikler kvalitetsjournalistikken i Norden og herigennem modvirker falske nyheder og desinformation.

En opgave, der er særlig vigtig lige nu, understreger Hans-Henrik Holm, professor emeritus i international politik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og formand for NJC’s advisory board.

”Norden står sammen efter Ruslands angreb og nye muligheder skabes på regionalt niveau. For første gang siden Kalmar-unionen er de nordiske lande i samme situation. Hertil kommer fælles klimaudfordringer og et forandret Europa. Styrket nordisk samarbejde blandt journalister er én af løsningerne.”